Rektör

Prof. Dr. Yusuf ŞAHİN


1971 yılında Giresun’da doğdu. İlkokulu Ülper Köyü İlköğretim Okulunda (1982), orta ve lise eğitimini Giresun İmam Hatip Lisesi’nde (1986/1990); lisans öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde (1994), yüksek lisans öğrenimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (1998), doktora öğrenimini de Ankara Üniversitesi’nde (2002) tamamladı; 2006 yılında doçent, 2011’de profesör oldu.Şahin, 1995 yılında Araştırma Görevlisi olarak işe başladığı Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde 2003 yılında Yardımcı Doçent, 2007 yılında doçent, 2011’de de profesör oldu. Şahin, KTÜ’de Kamu Yönetimi Bölüm Başkanlığı, Kentleşme ve Çevre Sorunları Ana Bilim Dalı Başkanlığı, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığı ve Müdürlüğü, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu üyeliği gibi görevlerde bulundu. 2013 yılından 2015 yılına kadar Aksaray Üniversitesi Rektör Yardımcılığı ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Şahin, 14 Mayıs 2015’te Aksaray Üniversitesi Rektörü olarak atanmıştı. 24 Mayıs 2019’da yeniden atanan Prof. Dr. Yusuf ŞAHİN, halen, Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü görevini yürütmektedir.

Şahin, Kentleşme Politikası, Çevre Politikası, Mahalli İdareler, Kent ve Bölge Plânlaması gibi derslere girmektedir. Şahin’in altı telif, dört çeviri kitabı; yüzün üzerinde ulusal ve uluslararası düzeyde telif ve tercüme makalesi ile gazete ve dergilerde çok sayıda yazısı yayımlanmış, ayrıca, TÜBİTAK ve diğer kurumlarca yapılan projelerde yer almıştır.

Şahin, Aksaray’da İHH’nın, İlim Yayma Cemiyet’inin, Birlik Vakfı’nın hem kurucu hem de yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı; Cihannüma Derneği’nin hem danışma kurulu üyeliği hem de bir süre il temsilciği ve Bölge Sorumluluğu görevini üstlendi; İmam Hatip Okulları (daha sonraki adıyla, Eğitim) Platformu Aksaray İl Koordinatör Yardımcısı ve Aksaray İl Koordinatörü olarak görev yaptı; Ankara Şehir Araştırmaları (ŞAR) Merkezinde danışma kurulunda yer aldı; uzun yıllar, Ak Parti Siyaset Akademisi danışma kurulu üyesi olarak çok sayıda ilde ders verdi. Şahin, halen, İYC, Ensar Vakfı ve Birlik Vakfı Aksaray Şubeleri danışma kurulu, Cihannüma Yüksek İstişare Kurulu üyesidir. Şahin, ayrıca, 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne yönelik oluşturulan “Yürütmenin Yapılandırılması Komisyonu”nunda görev almıştır.

Evli ve üç çocuk babası olan Prof. Dr. Şahin, iyi derecede İngilizce bilmektedir.