Mütefekkir Yeni Sayısı Yayımlandı

Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi dergisi Mütefekkir’in 7. cilt 14. sayısı yayımlanmıştır. Mütefekkir, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak basılı ve online olarak yayınlanan, uluslararası bilimsel, akademik ve hakemli bir dergidir. 24.04.2019 tarihinden itibaren ULAKBİM TR Dizin’de taranmaya başlayan Mütefekkir, genelde dini araştırmalar (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din), özelde İslami ilimlerin her alanında yapılmış bilimsel çalışmaları yayımlamaktadır.  Editörlüğü İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Şuayip Karataş tarafından yürütülen Mütefekkir, yayın hayatına https://dergipark.org.tr/tr/pub/mutefekkir ve https://mutefekkir.aksaray.edu.tr/mutefekkir adreslerinden devam etmektedir.