• Biopolitik Savaşlar: Türk Gençliği ve Geleceği

  Başlama:
  24.4.2019 10:00:00
  Bitiş:
  24.4.2019 12:00:00
  Yeri:
  İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi Konferans Salonu
Web Adresi: