ASUJSE Yeni Sayısı Yayımlandı

Fen bilimleri ve mühendislik alanında yapılan özgün çalışmaları yayımlayarak, alanında bilimsel birikime katkı sağlamayı amaçlayan Fen Bilimleri Enstitüsü “Aksaray University Journal of Science and Engineering" dergisinin Aralık 2020 sayısı (Volume: 4 - Issue: 2) yayımlanmıştır.

Yazım dili Türkçe ya da İngilizce olan dergide kabul edilen çalışmalara doi numarası verilmekte olup, gelecek sayısı Haziran 2021’de yayımlanacaktır.

Web: http://asujse.aksaray.edu.tr