Mütefekkir Dergisinin 10. Sayısı Yayımlandı

Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tarafından çıkarılmakta olan Mütefekkir Dergisinin 5. Cilt / 10 Sayısı yayımlandı. Uluslararası hakemli akademik bir dergi olan Mütefekkir, yılda 2 sayı olarak yayımlanmaktadır. Hem elektronik hem de basılı olarak yayımlanan Mütefekkir, kapsam olarak Dinî Araştırmalar, İslam Araştırmaları ve Sosyal Bilimler alanlarındaki araştırmalara yer vermektedir. 11. Sayı için makale kabulü devam etmektedir.

Ayrıntısı için bk. http://mutefekkir.aksaray.edu.tr ve http://dergipark.gov.tr/mutefekkir