Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 1, Sayı 2 (2009) TÜRKİYE’DE İŞSİZLİĞİ DOĞURAN NEDENLER VE İŞSİZLİĞİN YAPISI Özet   PDF
İlyas KARABIYIK
 
Cilt 7, Sayı 2 (2015) Türkiye’de Reel Kesim ile Bankacılık Kesimi Arasındaki İlişkinin Analizi: Sektörel Bir Yaklaşım Özet   PDF
Erşan SEVER, Volkan HAN
 
Cilt 7, Sayı 1 (2015) TÜRKİYE’DE UYGULANAN PARA POLİTİKALARI KAPSAMINDA FEDAKARLIK ORANININ TAHMİN EDİLMESİ Özet   PDF
Burhan DOĞAN, Burak KILIÇOĞLU
 
Cilt 6, Sayı 2 (2014) Türkiye’de Yönetimden Yönetişime Geçiş: Yüksek Çevre Kurulu Örneği Özet   PDF
Sabrina KAYIKÇI
 
Cilt 1, Sayı 1 (2009) TÜRKİYE’DEKİ KONUTLARIN KİRA DEĞERİNİN ANALİZİ: HEDONİK MODEL VE YAPAY SİNİR AĞLARI YAKLAŞIMI Özet   PDF
Sibel SELİM, Ayça DEMİRBİLEK
 
Cilt 8, Sayı 4 (2016) TÜRKİYE’DEKİ YATIRIM FONLARININ ETKİNLİĞE DAYALI PERFORMANS DEĞERLEMESİ Özet   PDF
Fatih TEMİZEL, Berfu Ece BAYÇELEBİ
 
Cilt 8, Sayı 2 (2016) Türkiye’nin Serbest Ticaret Anlaşmaları Kapsamında Endüstri-İçi Ticareti Üzerine Bir İnceleme Özet   PDF
Sevilay KÜÇÜKSAKARYA
 
Cilt 6, Sayı 2 (2014) Ücret Gelirlerinin Vergilendirme Usulleri ve Vergi Adaleti Özet   PDF
Harun YENİÇERİ
 
Cilt 8, Sayı 2 (2016) Üniversite Çalışanlarının Konaklama İşletmelerinin Hizmetlerinden Memnun Olma Düzeyi: Aksaray Üniversitesinde Bir Uygulama Özet   PDF
Mehmet TUNCER, Burak Murat DEMİRÇİVİ, Sait DOĞAN
 
Cilt 8, Sayı 4 (2016) Üniversite Öğrencilerinin Kent Tatmini ve Bağlılık Duygularının Gelişiminde Kent Deneyimlerinin Rolü Özet   PDF
Mutlu UYGUN, Ebru GÜNER, Selçuk KILIÇ
 
Cilt 8, Sayı 4 (2016) Üniversitenin Kente Olan Ekonomik, Sosyo-Kültürel ve Çevresel Etkilerine Yönelik Yerel Halk Algısı Özet   PDF
Mutlu UYGUN, Sinan METE, Fatma Zişan KARA, Haşim BAĞCI
 
Cilt 8, Sayı 2 (2016) Why Do Some Turkish Provinces Generate So Much More Per-Capita Income Than Others? Özet   PDF
Kahraman KALYONCU
 
Cilt 4, Sayı 2 (2012) YAPISAL İNŞACILIK KAPSAMINDA SURİYE SORUNU Özet   PDF (English)
Mehmet ŞAHİN
 
Cilt 8, Sayı 3 (2016) Yatırımcı İlişkileri Yönetimi İçeriği ile TOPSIS Performans Sıralaması Arasındaki İlişkinin Analizi Özet   PDF
Fatih TEMİZEL, Berfu Ece BAYÇELEBİ
 
Cilt 2, Sayı 2 (2010) YAVAŞ İŞLETMECİLİK YAKLAŞIMINDA ADALET ANLAYIŞININ SOSYAL YAŞAMA VE İŞ YAŞAMINA YANSIMALARI Özet   PDF
Halit Mehmet YILDIRIM
 
Cilt 8, Sayı 1 (2016) Yerli Ziyaretçilerin Yerel Yiyecek Tüketim Güdülerinin Belirlenmesi: Beypazarı Örneği Özet   PDF
Davut KODAŞ, Çağıl Hale ÖZEL
 
Cilt 8, Sayı 1 (2016) Yeşil İşler ve İstihdam Olanakları Üzerine Bir Tartışma Özet   PDF
Ceyda ERDEN ÖZSOY
 
Cilt 3, Sayı 1 (2011) YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ (GGYS): BİR LİTERATÜR TARAMASI Özet   PDF
Turgay BUCAK
 
Cilt 3, Sayı 1 (2011) YÖNETİM MUHASEBESİ ARACI OLARAK ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEĞERLEME VE ÖRGÜT YAPISI İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Özet   PDF
Alper ESERİM
 
Cilt 2, Sayı 1 (2010) YÜKSEKÖĞRETİM DÜZEYİNDE TURİST REHBERLİĞİ EĞİTİMİ VEREN ÖĞRETİM KURUMLARINDA UYGULANAN EĞİTİME YÖNELİK ÖĞRENCİ ALGILAMALARI Özet   PDF
Yalçın ARSLANTÜRK
 
Cilt 1, Sayı 1 (2009) YURTDIŞINA DOĞRUDAN YATIRIM YAPAN TÜRK İŞLETMELERİNDE STRATEJİ-YAPI İLİŞKİSİ Özet   PDF
Mehmet Halit YILDIRIM, H. Ebru ERDOST ÇOLAK
 
Cilt 8, Sayı 4 (2016) Yusuf Has Hacip, Nizam’ül Mülk ve Koçi Bey Örneğinden Hareketle Türk Kamu Yönetiminde Türk Yönetim Mirasının İzlerini Sürmek Özet   PDF
Vildan ARMAĞAN
 
Toplam 147 ögeden 126 - 147 arası << < 1 2 3 4 5 6 Business Source Complete  Open Archives Index  Google Scholar Index  Advanced Science Index (ASI  Open Academic Journals Index (OAJI)