Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 7, Sayı 1 (2015) Sam Amca’nın Kulübesi: 2008 Büyük Bunalımının Anlatılmamış Hikâyesi Özet   PDF
Mustafa ACAR
 
Cilt 2, Sayı 2 (2010) SAVAŞ ALANLARI VE TURİZMİ Özet   PDF
Lütfi ATAY, Barış YEŞİLDAĞ
 
Cilt 1, Sayı 2 (2009) SAVAŞIN ÇEVRESEL ETKİLERİNİN AZALTILMASINDA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ ROLÜ Özet   PDF
Bilge Kağan ŞAKACI
 
Cilt 8, Sayı 1 (2016) Seçmen Nezdinde Ak Partinin Marka Değeri Özet   PDF
Murat TOKSARI, Adem DAĞCI
 
Cilt 8, Sayı 2 (2016) SMS Reklamları ve Mobil Bilgi Servislerine Yönelik Tüketici Tutumunu Belirleyen Bir Araştırma Özet   PDF
R. Reha DURUCASU, Figen ERSOY
 
Cilt 1, Sayı 2 (2009) SOSYAL KONUT VE KONUT SEKTÖRÜNE DEVLET MÜDAHALESİ: AVRUPA ÜLKELERİ VE TÜRKİYE Özet   PDF
M. Okan TAŞAR, Savaş ÇEVİK
 
Cilt 7, Sayı 2 (2015) SU SORUNUNUN, SU HAKKI VE SU ETİĞİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ Özet   PDF
Emrah FİRİDİN
 
Cilt 1, Sayı 2 (2009) SÜREÇ ODAKLI PROJE PLANLAMA: BİR UYGULAMA Özet   PDF
Vahap TECİM, Gülbin SİNAN
 
Cilt 3, Sayı 1 (2011) TATİL TURİZMİ REKLAMLARINDA KADIN İMGESİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA Özet   PDF
Murat AKSU, Erdem TEMELOĞLU
 
Cilt 1, Sayı 2 (2009) TEKNOLOJİ YÖNETİMİ VE TEKNOLOJİ YÖNETİM SÜRECİ Özet   PDF
Dilek Arzu AKOLAŞ
 
Cilt 5, Sayı 2 (2013) TELE PAZARLAMA VERİLERİNİN BİRLİKTELİK KURALLARIYLA VE CRISP-DM YÖNTEMİYLE ANALİZ EDİLMESİ Özet   PDF
Muhammed Bilgehan AYTAÇ, Hasan Şakir BİLGE
 
Cilt 1, Sayı 1 (2009) TEMPORAL CAUSALITY BETWEEN POPULATION AND INCOME IN TURKEY: AN ARDL BOUNDS TESTING APPROACH Özet   PDF
Munise ILIKKAN ÖZGÜR, Bilal SAVAŞ
 
Cilt 7, Sayı 1 (2015) Tms- 16 Açısından Maddi Duran Varlıklarda Amortisman Uygulamalarının Vergi Usul Kanunu İle Mukayesesinin İncelenmesi Özet   PDF
Mustafa ÇAM
 
Cilt 6, Sayı 2 (2014) TMS 18 Hasılat Standardı Çerçevesinde Hasılatın Muhasebeleştirilmesi ve Özellik Arz Eden Durumlar Özet   PDF
Mehmet YÜCENURŞEN, Ali Aykut PEKER, İbrahim APAK, Yusuf POLAT
 
Cilt 8, Sayı 2 (2016) Tüketicilerin Alışveriş Merkezi Deneyimlerinin Üçüncü Mekân Kuramı Çerçevesinde İncelenmesi Özet   PDF
Mutlu UYGUN
 
Cilt 8, Sayı 3 (2016) Tüketicilerin Farklı Fiyat Düzeylerinde Üretici ve Market Marka Tercihleri Üzerine Bir Araştırma Özet   PDF
Hasan Hüseyin CEYLAN, Serdar AYDIN, Bekir KÖSE
 
Cilt 1, Sayı 2 (2009) TÜKETİCİLERİN TV REKLÂMLARINA GENEL BAKIŞ AÇILARI VE TV REKLÂMINDAN KAÇINMA EĞİLİMLERİ İTİBARİYLE İNCELENMESİ Özet   PDF
Eyüp AKIN, M. Şükrü AKDOĞAN
 
Cilt 6, Sayı 2 (2014) Turizm Eğitimiyle Kazanılacak Yetkinlikler, Yiyecek-İçecek Müşterisinin Kalite Beklentilerini Karşılıyor Mu? Özet   PDF
Aysu HATİPOĞLU, Orhan BATMAN
 
Cilt 2, Sayı 2 (2010) TURİZMDE BÖLGESEL PLANLAMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: ALTINOLUK ÖRNEĞİ Özet   PDF
Şefik Okan MERCAN
 
Cilt 6, Sayı 2 (2014) Türkiye Düzenli İlerleme Raporları’nın Kapasite Kavramı Açısından İncelenmesi Özet   PDF
Uysal Kerman, Mustafa Lamba, Hülya Tek
 
Cilt 6, Sayı 2 (2014) Türkiye İçin Enerji ve Kalkınmada Perspektifler Özet   PDF
Funda Râna ADAÇAY
 
Cilt 8, Sayı 2 (2016) Türkiye ve AB 27 Ülkelerinde Turizm Gelirlerini Belirleyen Faktörler: Panel Veri Analizi Özet   PDF
Sibel SELİM, Pınar ERYİĞİT
 
Cilt 7, Sayı 3 (2015) Türkiye'de Üçüz Açık Hipotezinin Geçerliliği Üzerine Ampirik Bir Çalışma Özet   PDF
Mustafa Can SAMIRKAŞ, Meryem SAMIRKAŞ
 
Cilt 8, Sayı 1 (2016) Türkiye’de Faaliyet Gösteren İşletmelerin İş Zekası Kullanım Düzeylerinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma Özet   PDF
Yasin ÖZÇAM, Erman COŞKUN
 
Cilt 3, Sayı 2 (2011) TÜRKİYE’DE İL VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN PERSONEL DEVİR ORANLARI ÜZERİNE DÖNEMSEL BİR ARAŞTIRMA Özet   PDF
Vehpi Alpay GÜNAY
 
Toplam 147 ögeden 101 - 125 arası << < 1 2 3 4 5 6 > >> Business Source Complete  Open Archives Index  Google Scholar Index  Advanced Science Index (ASI  Open Academic Journals Index (OAJI)