Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 1, Sayı 1 (2009) MUHAFAZAKÂRLIK VE DEĞİŞİM: DEĞİŞİME DİRENİŞ Mİ YOKSA İHTİYATLI DEĞİŞİMİ SAVUNMAK MI? Özet   PDF
Mehmet AKINCI
 
Cilt 8, Sayı 3 (2016) Muhasebe Standartları Kapsamında Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi Özet   PDF
Ahmet ONAY
 
Cilt 8, Sayı 2 (2016) Mülteci Akımını Belirleyen Faktörlerin Makro Ekonomik Panel Veri Analizi (Ortadoğu ve Türkiye) Özet   PDF
Esra KABAKLARLI
 
Cilt 3, Sayı 2 (2011) MUSTAFAPAŞA (SİNASOS) KASABASINDA YAŞAYAN HALKIN TURİZME BAKIŞ AÇISINI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI Özet   PDF
Emrah KESKİN, Mehmet ÇONTU
 
Cilt 4, Sayı 1 (2012) MÜŞTERİNİN FİRMAYA ŞİKÂYET ETME EĞİLİMİNİ ETKİLEYEN BİREYSEL FAKTÖRLER ÜZERİNE UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA Özet   PDF
İsmail GÖKDENİZ, Tülin DURUKAN, İbrahim BOZACI
 
Cilt 5, Sayı 1 (2013) NEO-REALİST PERSPEKTİFTEN BAŞARISIZ DEVLETLER KAVRAMSALLAŞMASININ DEĞİŞİMİ Özet   PDF (English)
Mehmet ŞAHİN
 
Cilt 2, Sayı 1 (2010) NÜRNBERG MAHKEMELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Özet   PDF
Mehmet ŞAHİN
 
Cilt 1, Sayı 2 (2009) NUTRITIONAL LEVEL, PHYSICAL AND HUMAN CAPITAL COMPLEMANTARITY WITHIN LABOR AUGMENTING SOLOW TYPE MODEL Özet   PDF (English)
Erkan ERDİL, Kahraman KALYONCU
 
Cilt 7, Sayı 2 (2015) Öğrencilerde Akıllı Telefon Kullanımının Özellikleri Bakımından Oyun Teorisi ile Analiz Edilmesi Özet   PDF
Resül DOĞAN, Muhammet YAVUZ, İsmail KÜÇÜKDEMİRCİ, Tamer EREN
 
Cilt 1, Sayı 1 (2009) ORGANİZASYONLARDA ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN KARAR SÜREÇLERİNDE BİLİŞİM SİSTEMLERİNDEN FAYDALANMA PROBLEMLERİ VE KISITLAR TEORİSİ YAKLAŞIMI İLE ÇÖZÜM ÖNERİSİ Özet   PDF
Ömür DALAN, Kaan YARALIOĞLU
 
Cilt 7, Sayı 2 (2015) ÖRGÜT STRATEJİLERİNİN YÖNETİM MUHASEBESİ UYGULAMALARI İLE İLİŞKİSİ: KAPADOKYA BÖLGESİ OTELLERİ ÖRNEĞİ Özet   PDF
Şerife UĞUZ ARSU, Talip ARSU, Haluk DUMAN
 
Cilt 8, Sayı 3 (2016) Örgütlerde Doğallığın Kaybı Üzerine Eleştirel Bir Analiz Özet   PDF
Hasan TUTAR
 
Cilt 1, Sayı 2 (2009) ÖRGÜTLERDE SESSİZLİK İKLİMİ, İŞGÖREN SESSİZLİĞİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLİŞKİSİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Özet   PDF
Funda Ülker, Pelin Kanten
 
Cilt 6, Sayı 1 (2014) Örgütsel Adalet ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Manisa’daki Eğitim Kurumlarında Bir Araştırma Özet   PDF
Vedat Bal
 
Cilt 8, Sayı 1 (2016) Örgütsel Değişim Sürecinin Algılanmasına Yönelik Betimsel Bir Araştırma Özet   PDF
Zeliha SEÇKİN, Yavuz DEMİREL, Mehmet Faruk ÖZÇINAR
 
Cilt 7, Sayı 1 (2015) ÖRGÜTSEL USTALIK (ORGANIZATIONAL AMBIDEXTERITY): ÖRGÜTSEL USTALIK DÜZEYİNİ BELİRLEMEDE ARAŞTIRICI VE YARARLANICI STRATEJİLERİN ETKİLEŞİMSEL ROLÜ Özet   PDF
Ayşe Cingöz, Ayşegül Asuman Akdoğan
 
Cilt 4, Sayı 2 (2012) ORTA ASYA GÜVENLİK SORUNLARI VE NATO’YA YANSIMALARI Özet   PDF
Tayfun ÇELİK
 
Cilt 7, Sayı 1 (2015) Otel İşletmelerinde Çalışan Muhasebe Personelinin Demografik Özellikleri ile İş Tatmin Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Trabzon Otelleri Üzerine Bir Araştırma Özet   PDF
Hakan AKYURT, Eray TURPCU, Mustafa ÇAM
 
Cilt 6, Sayı 2 (2014) Otobüs Karkas Üretiminde Özgün bir Üretim Planlama Özet   PDF
Çağla EDİZ, Ahmet Fevzi SAVAŞ
 
Cilt 2, Sayı 2 (2010) ÖZEL İŞLETMELERDE KRİZ YÖNETİMİ ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME Özet   PDF
Muharrem GÜNEŞ, Eylem BEYAZIT
 
Cilt 8, Sayı 2 (2016) POST KEYNESYEN TÜKETİCİ TERCİHİ TEORİSİ Özet   PDF
Ethem ESEN, Sultan Fatih KOSTAKOĞLU
 
Cilt 5, Sayı 1 (2013) REEL DÖVİZ KURU SAPMASI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Özet   PDF
Taner TAŞ, Doğan UYSAL
 
Cilt 7, Sayı 1 (2015) Sağlık Çalışanlarında İşe Bağlı Stres: Konya Numune Hastanesi Saha Çalışması Özet   PDF
Ecem Merve ÖZCAN, Ali ÜNAL, Ahmet Burhan ÇAKICI
 
Cilt 8, Sayı 4 (2016) Sağlık Hizmetlerinde Eşitsizlik ve Etik Özet   PDF
Sabahattin TEKİNGÜNDÜZ, Aysu KURTULDU, Türkkan IŞIK ERER
 
Cilt 4, Sayı 1 (2012) SAĞLIK KURUMLARINDA FAALİYETE DAYALI MALİYET YÖNETİMİ İÇİN FAALİYET HARİTALARININ OLUŞTURULMASI VE BİR UYGULAMA Özet   PDF
Hakan SELDÜZ, Şerafettin SEVİM
 
Toplam 147 ögeden 76 - 100 arası << < 1 2 3 4 5 6 > >> Business Source Complete  Open Archives Index  Google Scholar Index  Advanced Science Index (ASI  Open Academic Journals Index (OAJI)