Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 7, Sayı 3 (2015) Hemşirelerde İş-Aile Çatışmasının Farklı Demografik Özelliklerle İlişkisinin Correspondence Analiziyle Belirlenmesi Özet   PDF
Harun SÖNMEZ, Fikret ER, Halil ERYILMAZ
 
Cilt 7, Sayı 1 (2015) İklim Değişikliğinin Yerel Bir Sorun Olarak İnşası Özet   PDF
Mustafa DEMİRCİ
 
Cilt 2, Sayı 1 (2010) İMKB 100 ENDEKSİ İÇİN OPTİMAL PORTFÖY SEÇİMİ MODEL ÖNERİSİ Özet   PDF
Sibel ATAN, Sinan METE, Şenol ATAN, Murat ATAN
 
Cilt 8, Sayı 1 (2016) Impact of Imports & Exports on The Profitability of Pakistani Banks Özet   PDF
Muhammad Zubair KHAN, Tülay YENİÇERİ
 
Cilt 7, Sayı 3 (2015) İnfaz Ve Koruma Memurlarinin Tükenmişlik Düzeylerinde Öğrenilmiş Güçlülüğün Rolü Özet   PDF
Aytül Ayşe ÖZDEMİR
 
Cilt 8, Sayı 4 (2016) Information Technology Use Patterns and Its Relationships with Firm and Sector Characteristics Özet   PDF
Hasan BÜLBÜL, Ayşe TOPAL, Arzum BÜYÜKKEKLİK, Ömür DEMİRER
 
Cilt 6, Sayı 1 (2014) İnsan-Allah İlişkisi Bağlamında Kur'ân'ın İktisadi Alana İlişkin Mesajı Özet   PDF
Mehmet Sami Yıldız
 
Cilt 8, Sayı 2 (2016) İran’ın Afganistan’daki İç Savaşa Yönelik Dış Politikası Özet   PDF
Özgür ÇINARLI
 
Cilt 8, Sayı 3 (2016) İş Sağlığı ve Güvenliğinde Örgütsel Adaletin Örgütsel Bağlılık ve İş Tükenmişliği Üzerindeki Rolü: Çanakkale’de Ampirik Bir Uygulama Özet   PDF
Erdinç BALIK, Ümran ŞENGÜL
 
Cilt 6, Sayı 1 (2014) İşyeri Nezaketsizliğinin Sosyal Kaytarma Davranışı ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisinde Duygusal Tükenmenin Aracılık Rolü Özet   PDF
Pelin Kanten
 
Cilt 7, Sayı 1 (2015) İthalat Sirasinda Ödenen Vergiler Ve Diğer Mali Yükümlülükler: Türkiye Ve Cep Telefonu İthalati Özet   PDF
Canatay HACIKÖYLÜ
 
Cilt 6, Sayı 2 (2014) Kalkınma ve Çevresel Sağlık Riskleri: Türkiye İçin Ekonometrik Bir Analiz Özet   PDF
Ceyda ERDEN, Fatma TURAN KOYUNCU
 
Cilt 6, Sayı 1 (2014) Kamu Bankaları ve Halka Açık Özel Bankaların Promethee Yöntemi İle Kârlılıklarının Analizi Özet   PDF
Haşim Bağcı, Ömer Faruk Rençber
 
Cilt 8, Sayı 2 (2016) Kamu Çalışanlarınca Algılanan Örgütsel Etik İklimin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi Özet   PDF   PDF
Selen DOĞAN, Selçuk KILIÇ
 
Cilt 8, Sayı 3 (2016) Kasım 2000 ve Şubat 2001 Ekonomik Krizlerinin Dış Ticarete Etkileri Özet   PDF
Semra AYDOĞDU BAĞCI
 
Cilt 2, Sayı 1 (2010) KATEGORİK VERİLER İÇİN LOGARİTMİK DOĞRUSAL MODELLER VE GÖÇ İSTATİSTİKLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Özet   PDF
Sinan METE, Aydın ÜNSAL
 
Cilt 8, Sayı 1 (2016) Kentsel Yoksullukla Mücadelede Belediyelerin Rolü “Keçiören Belediyesi Örneği” Özet   PDF
Nazlı YÜCEL BATMAZ
 
Cilt 3, Sayı 2 (2011) KİŞİLİK İLE KARİYER SEÇİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Özet   PDF
İsmail GÖKDENİZ, Ethem MERDAN
 
Cilt 8, Sayı 4 (2016) Kişi-Örgüt Uyumu, Nötrleştirme ve Algılanan Yönetici Desteğinin Sanal Kaytarmaya Etkisi: Ampirik Bir Çalışma Özet   PDF
Gökhan KERSE, Mesut SOYALIN, Canan Nur KARABEY
 
Cilt 1, Sayı 1 (2009) KKTC KENTSEL POLİTİKASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Özet   PDF
Deniz İŞÇİOĞLU
 
Cilt 8, Sayı 2 (2016) Klasik Jeopolitik Yaklaşımlar ve Eleştirel Jeopolitik Söylem Özet   PDF
Sibel ÖZSAVAŞ ATAY
 
Cilt 3, Sayı 1 (2011) KÜÇÜLME STRATEJİLERİ VE TÜRKİYE’NİN İLK 500 BÜYÜK İŞLETMESİNDE KÜÇÜLME STRATEJİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Özet   PDF
Esra B. BULGURCU GÜREL
 
Cilt 1, Sayı 1 (2009) MARKA DEĞERİNİN HESAPLANMASINDA GELİR TEMELLİ YAKLAŞIMLARA BİR ALTERNATATİF: HIROSHI YÖNTEMİ VE İMKB TEKSTİL SEKTÖRÜ UYGULAMASI Özet   PDF
Osman Barlas BURSALI
 
Cilt 8, Sayı 2 (2016) Meslek Seçimi İle İş Tatmini İlişkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama Özet   PDF
İsmail GÖKDENİZ, Ethem MERDAN
 
Cilt 4, Sayı 2 (2012) MESLEKİ TURİZM EĞİTİMİ Özet   PDF
Murat AKSU, Turgay BUCAK
 
Toplam 147 ögeden 51 - 75 arası << < 1 2 3 4 5 6 > >> Business Source Complete  Open Archives Index  Google Scholar Index  Advanced Science Index (ASI  Open Academic Journals Index (OAJI)