Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 7, Sayı 3 (2015) Borsada İşlem Gören İşletmelerde Mali Başarısızlık Tahmini: Altman Modeli’nin Bıst Uygulaması Özet   PDF
Hülya YILMAZ, Mustafa YILDIRAN
 
Cilt 6, Sayı 2 (2014) Çalışanların Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algılarının Örgüte Bağlılıkları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesine Yönelik Bir Özet   PDF
Rıza DEMİR, Erman TÜRKMEN
 
Cilt 8, Sayı 1 (2016) Çalışma Yaşamında Mobbingin (Psikolojik Şiddet) Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Niğde İlinde Bir Araştırma Özet   PDF
İbrahim YALÇIN, Derya TEKİN
 
Cilt 5, Sayı 2 (2013) ÇANAKKALE İLİNİN TERMAL TURİZM POTANSİYELİ Özet   PDF
Turgay BUCAK, Esin ÖZKAYA
 
Cilt 4, Sayı 1 (2012) ÇANAKKALE’NİN ENGELLİ TURİZMİNE İLİŞKİN DURUMUNUN BELİRLENMESİNE VE PLANLANMASINA YÖNELİK BİR ÇALIŞMA Özet   PDF
Erinç TOZLU, Ş. Okan MERCAN, Lütfi ATAY
 
Cilt 1, Sayı 2 (2009) ÇEVRE AÇISINDAN JEOTERMAL ENERJİ KULLANIMI VE İL ÖZEL İDARELERİNİN SORUMLULUKLARI Özet   PDF
Abdülkadir MAHMUTOĞLU, Ferruh SEÇER
 
Cilt 7, Sayı 1 (2015) ÇEVRE BİLİNCİ DÜZEYİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA: MERZİFON MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ Özet   PDF
Demet CANSARAN
 
Cilt 7, Sayı 1 (2015) Çok Amaçlı De Novo Programlama Problemlerinde Uzlaşık Çözüm: Uzlaşık Programlama Uygulaması Özet   PDF
Nurullah UMARUSMAN, Ahmet TÜRKMEN
 
Cilt 1, Sayı 1 (2009) DESTİNASYONDA İMAJ OLUŞTURMA SÜRECİ Özet   PDF
Hakan AKYURT, Lütfi ATAY
 
Cilt 6, Sayı 2 (2014) Dışarıya Yemek Hizmeti Veren (Catering) İşletmelerde Çalışanların İş Güvenliği Bilgilerinin Değerlendirilmesi Özet   PDF
Ümit SORMAZ, Burak Murat DEMİRÇİVİ, Murat YEŞİLTAŞ
 
Cilt 7, Sayı 2 (2015) Durdurulan Faaliyetler ile İşletme Performansı İlişkisinin Belirlenmesi: Borsa İstanbul Üzerine Bir Araştırma Özet   PDF
Osman Kürşat ONAT, Osman AKIN
 
Cilt 2, Sayı 2 (2010) E- TİCARETE İLİŞKİN TÜKETİCİLERİN RİSK ALGISININ TUTUM VE NİYETLER ÜZERİNE ETKİSİ: ORDİNAL YAPISAL EŞİTLİK MODELİ Özet   PDF
Veysel YILMAZ, H. Eray ÇELİK, M. Vedat PAZARLIOĞLU
 
Cilt 8, Sayı 3 (2016) Effects of Financial Leasing on Financial Ratios and Tables by Turkish Accounting Standard 17 (TMS 17) Özet   PDF
Haluk DUMAN, Yusuf POLAT, Halit ÖZAL
 
Cilt 8, Sayı 1 (2016) El Havza El İlmiye ( Şii Medreseleri) Özet   PDF
Ziya ABBAS
 
Cilt 4, Sayı 2 (2012) ENDEKS ETKİSİ: İMKB UYGULAMASI Özet   PDF
Ahmet BAYRAKTAR
 
Cilt 1, Sayı 2 (2009) ENDEKSE DÂHİL OLMA VE ENDESKTEN ÇIKARILMANIN HİSSE SENEDİ PERFORMANSINA ETKİSİ: İMKB UYGULAMASI Özet   PDF
Ahmet BAYRAKTAR
 
Cilt 7, Sayı 2 (2015) Enflasyon Hedeflemesi ve Ekonomik Performans İlişkisi: Türkiye Örneği Özet   PDF
Erşan SEVER, Arif İĞDELİ
 
Cilt 4, Sayı 2 (2012) ESKİŞEHİR’İN KÜLTÜREL MİRAS VARLIKLARININ KORUNMASINDA KAMU KURUMLARININ ROLÜ Özet   PDF
Emrullah TÖREN, Nazmi KONAK, Gül Nur DEMİRAL
 
Cilt 4, Sayı 1 (2012) ETKİN PİYASALAR HİPOTEZİ Özet   PDF
Ahmet BAYRAKTAR
 
Cilt 2, Sayı 2 (2010) FARKLI KÜLTÜREL EĞİLİMLERE SAHİP AİLE İŞLETMELERİNİN GİRİŞİMCİLİK YOĞUNLUĞU ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ Özet   PDF
Şenay SABAH KIYAN
 
Cilt 8, Sayı 2 (2016) Financial Risk Tolerance and Burnout Relation: Information and Communication Technology (ICT) Sector Study Özet   PDF
Çağrı HAMURCU, H Dilek Yalvac HAMURCU
 
Cilt 7, Sayı 1 (2015) Finans Dünyasının Krizler Karşısındaki Belirsizliği Davranışsal Ekonomi Özet   PDF
Emine FIRAT, Ramazan KURTOĞLU
 
Cilt 8, Sayı 1 (2016) Finansal Esneklik ve Sermaye Yatırımları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Özet   PDF
Nida ABDİOĞLU, Sinan AYTEKİN
 
Cilt 8, Sayı 3 (2016) Gençlerin Girişimcilik Eğilimlerinde Girişimci ve Girişimcilik Algılarının Rolü Özet   PDF
Mutlu UYGUN, Ebru GÜNER
 
Cilt 7, Sayı 1 (2015) Göç Olgusu Ekonomik Kalkınmada İtici Güç Olabilir Mi? Özet   PDF
Munise Tuba AKTAŞ
 
Toplam 147 ögeden 26 - 50 arası << < 1 2 3 4 5 6 > >> Business Source Complete  Open Archives Index  Google Scholar Index  Advanced Science Index (ASI  Open Academic Journals Index (OAJI)