Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 7, Sayı 3 (2015) 2008 Küresel Finansal Krizinin ABD, Avrupa Birliği ve Türkiye Üzerine Makroekonomik Etkilerinin Karşılaştırmalı Analizi Özet   PDF
Hakan ACET, Emin EMİN
 
Cilt 7, Sayı 2 (2015) AB ve Türkiye’de Kamuda Görev Yapan Öğretmenlerin İstihdam Durumlarının İncelenmesi Özet   PDF (English)
Hilal BUYUKGOZE
 
Cilt 8, Sayı 4 (2016) ABD ve Güney Kafkasya: Ağustos 2008 Öncesinde ve Sonrasında Özet   PDF
Nazim CAFEROV, Araz ASLANLI
 
Cilt 8, Sayı 3 (2016) Afganistan İhtilafı ve Hindistan Özet   PDF
Özgür ÇINARLI
 
Cilt 4, Sayı 1 (2012) AFGANİSTAN’IN ETNİK YAPISI Özet   PDF
Özgür ÇINARLI
 
Cilt 8, Sayı 1 (2016) Ağızdan Ağıza İletişim ile Tüketicilerin Alışveriş Merkezi Tercih Etme Davranışı Arasındaki İlişki Özet   PDF
Sevilay USLU DİVANOĞLU
 
Cilt 4, Sayı 2 (2012) AHLAT, KIRSAL BÖLGESİNDE GASTRONOMİ TURİZMİNİN MUHTEMEL TOPLUMSAL ETKİLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA Özet   PDF
Davut KODAŞ, Erkan DİKİCİ
 
Cilt 7, Sayı 1 (2015) ALGILANAN KİŞİ-ÖRGÜT UYUMUNUN KİŞİLERARASI ÇATIŞMA VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ Özet   PDF
Nihal KARTALTEPE BEHRAM, Esra DİNÇ
 
Cilt 8, Sayı 4 (2016) Arama Motoru mu, Araba Motoru mu? Türkiye’de Sanayi ve Teknoloji Politikalarının Ekonomi Politiği Özet   PDF
Mehmet DİKKAYA, Yunus KUTVAL
 
Cilt 3, Sayı 2 (2011) ASKERİ KEYNESÇİLİK Özet   PDF
Kürşat BİLİŞLİ
 
Cilt 8, Sayı 3 (2016) Assessment of Developing Countries Based on Their Level of Technology Use and Innovation Özet   PDF
Furkan BAŞER, Mehmet ÖZCAN, Hasan TÜRE
 
Cilt 1, Sayı 1 (2009) AVRUPA BİRLİĞİ VE E-DEVLET ÖNCELİKLERİ AÇISINDAN CBS TABANLI DEĞERLEME HARİTALARININ ÜRETİMİ Özet   PDF
Çağatay ULUÇAY, Vahap TECİM
 
Cilt 1, Sayı 1 (2009) AVRUPA BİRLİĞİ’NDE İÇERDEN ÖĞRENENLERİN TİCARETİ İLE İLGİLİ HUKUKİ DÜZENLEMELER Özet   PDF
Şebnem Meral BAKKALCI
 
Cilt 5, Sayı 1 (2013) AVRUPA BİRLİĞİ’NDE KIRSAL TURİZM POLİTİKASI VE AKSARAY’DA UYGULANABİLİRLİĞİ Özet   PDF
Selma AYTÜRE
 
Cilt 8, Sayı 1 (2016) Avrupa Kentsel Şartı’nın Kentlerdeki Özürlü Ve Sosyo-Ekonomik Bakımdan Engellilere Yönelik İlkeleri Ve Bursa Kentinde Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Erişilebilirliği Özet   PDF
Sanem BERKÜN
 
Cilt 8, Sayı 1 (2016) Avrupa Komşuluk Politikası Çerçevesinde Avrupa Birliği-Ermenistan İlişkileri Özet   PDF
Esme ÖZDAŞLI
 
Cilt 7, Sayı 3 (2015) Avrupanın Hızla Gelişen Ekonomisi: Litvanya Özet   PDF
Erol DEMİR
 
Cilt 5, Sayı 2 (2013) BANKA İŞLETMELERİNDE ETİK LİDERLİK VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLİŞKİSİ: ZİRAAT BANKASI ÖRNEĞİ Özet   PDF
Yusuf ESMER
 
Cilt 8, Sayı 4 (2016) Bankacılık Sektörünün Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Türkiye Üzerine Nedensellik Analizi Özet   PDF
Ahmet TURGUT, Hacı İsa ERTAY
 
Cilt 2, Sayı 1 (2010) BANKACILIK SİSTEMİNDE ETKİNLİK VE VERİMLİLİK (VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE BİR UYGULAMA) Özet   PDF
Emre Güneşer BOZDAĞ, Mitra Salimi ALTAN, Ahmet Erol BOZDAĞ
 
Cilt 8, Sayı 1 (2016) Bankalarda Müşteri Kârlılık Analizi: Bir Alan Araştırması Özet   PDF
Rabia ÖZPEYNİRCİ, Emine KALAYCI
 
Cilt 8, Sayı 4 (2016) Belediye Çalışanlarının Örgütsel Sosyalleşmeye İlişkin Görüşleri: Amasya İl ve İlçe Belediyeleri Örneği Özet   PDF
Demet CANSARAN, Fatma YILMAZ
 
Cilt 6, Sayı 2 (2014) Bir Kamu Hastanesi İçin Acil Servis Simülasyonu ve Veri Zarflama Analizi İle Etkinlik Ölçümü Özet   PDF
Hasan SÖYLER, Ali KOÇ
 
Cilt 8, Sayı 3 (2016) Birey-Örgüt Uyumu ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkide Cinsiyetin Rolü: Kayseri Örneği Özet   PDF
İlhami YÜCEL, Buket ÇETİNKAYA
 
Cilt 8, Sayı 3 (2016) Borsa İstanbul’da İşlem Gören Yatırım Fonlarının Performanslarının Değerlendirilmesi Özet   PDF
Hakan ALTIN
 
Toplam 147 ögeden 1 - 25 arası 1 2 3 4 5 6 > >> Business Source Complete  Open Archives Index  Google Scholar Index  Advanced Science Index (ASI  Open Academic Journals Index (OAJI)