Yazar Detayları

AKYURT, Hakan, Giresun Üniversitesi Tirebolu MB MYO Seyehat-Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü, Türkiye

  • Cilt 7, Sayı 1 (2015) - Makaleler
    Otel İşletmelerinde Çalışan Muhasebe Personelinin Demografik Özellikleri ile İş Tatmin Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Trabzon Otelleri Üzerine Bir Araştırma
    Özet  PDFBusiness Source Complete  Open Archives Index  Google Scholar Index  Advanced Science Index (ASI  Open Academic Journals Index (OAJI)