Yazar Detayları

AKIN, Eyüp

  • Cilt 1, Sayı 2 (2009) - Makaleler
    TÜKETİCİLERİN TV REKLÂMLARINA GENEL BAKIŞ AÇILARI VE TV REKLÂMINDAN KAÇINMA EĞİLİMLERİ İTİBARİYLE İNCELENMESİ
    Özet  PDFBusiness Source Complete  Open Archives Index  Google Scholar Index  Advanced Science Index (ASI  Open Academic Journals Index (OAJI)