Yazar Detayları

Akdoğan, Ayşegül Asuman, Erciyes Üniversitesi, İİBF, İşletme BÖlümü

  • Cilt 7, Sayı 1 (2015) - Makaleler
    ÖRGÜTSEL USTALIK (ORGANIZATIONAL AMBIDEXTERITY): ÖRGÜTSEL USTALIK DÜZEYİNİ BELİRLEMEDE ARAŞTIRICI VE YARARLANICI STRATEJİLERİN ETKİLEŞİMSEL ROLÜ
    Özet  PDFBusiness Source Complete  Open Archives Index  Google Scholar Index  Advanced Science Index (ASI  Open Academic Journals Index (OAJI)