Yazar Detayları

DEMİRBİLEK, Ayça

  • Cilt 1, Sayı 1 (2009) - Makaleler
    TÜRKİYE’DEKİ KONUTLARIN KİRA DEĞERİNİN ANALİZİ: HEDONİK MODEL VE YAPAY SİNİR AĞLARI YAKLAŞIMI
    Özet  PDFBusiness Source Complete  Open Archives Index  Google Scholar Index  Advanced Science Index (ASI  Open Academic Journals Index (OAJI)