Cilt 1, Sayı 2 (2009)

Tüm sayı

Tüm sayıyı göster veya indir TÜM SAYI

İçindekiler

Makaleler

ÇEVRE AÇISINDAN JEOTERMAL ENERJİ KULLANIMI VE İL ÖZEL İDARELERİNİN SORUMLULUKLARI PDF
Abdülkadir MAHMUTOĞLU, Ferruh SEÇER 9-23
ENDEKSE DÂHİL OLMA VE ENDESKTEN ÇIKARILMANIN HİSSE SENEDİ PERFORMANSINA ETKİSİ: İMKB UYGULAMASI PDF
Ahmet BAYRAKTAR 25-60
SAVAŞIN ÇEVRESEL ETKİLERİNİN AZALTILMASINDA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ ROLÜ PDF
Bilge Kağan ŞAKACI 61-84
TÜKETİCİLERİN TV REKLÂMLARINA GENEL BAKIŞ AÇILARI VE TV REKLÂMINDAN KAÇINMA EĞİLİMLERİ İTİBARİYLE İNCELENMESİ PDF
Eyüp AKIN, M. Şükrü AKDOĞAN 85-110
ÖRGÜTLERDE SESSİZLİK İKLİMİ, İŞGÖREN SESSİZLİĞİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLİŞKİSİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA PDF
Funda Ülker, Pelin Kanten 111-126
NUTRITIONAL LEVEL, PHYSICAL AND HUMAN CAPITAL COMPLEMANTARITY WITHIN LABOR AUGMENTING SOLOW TYPE MODEL PDF (English)
Erkan ERDİL, Kahraman KALYONCU 127-132
SOSYAL KONUT VE KONUT SEKTÖRÜNE DEVLET MÜDAHALESİ: AVRUPA ÜLKELERİ VE TÜRKİYE PDF
M. Okan TAŞAR, Savaş ÇEVİK 133-165
SÜREÇ ODAKLI PROJE PLANLAMA: BİR UYGULAMA PDF
Vahap TECİM, Gülbin SİNAN 165-180
TÜRKİYE’DE İŞSİZLİĞİ DOĞURAN NEDENLER VE İŞSİZLİĞİN YAPISI PDF
İlyas KARABIYIK 181-201
TEKNOLOJİ YÖNETİMİ VE TEKNOLOJİ YÖNETİM SÜRECİ PDF
Dilek Arzu AKOLAŞ 203-218Business Source Complete  Open Archives Index  Google Scholar Index  Advanced Science Index (ASI  Open Academic Journals Index (OAJI)