Cilt 8, Sayı 4 (2016)

Tüm sayı

Tüm sayıyı göster veya indir KAPAK ve İÇİNDEKİLER

İçindekiler

Makaleler

ABD ve Güney Kafkasya: Ağustos 2008 Öncesinde ve Sonrasında PDF
Nazim CAFEROV, Araz ASLANLI 1-10
TÜRKİYE’DEKİ YATIRIM FONLARININ ETKİNLİĞE DAYALI PERFORMANS DEĞERLEMESİ PDF
Fatih TEMİZEL, Berfu Ece BAYÇELEBİ 11-31
Sağlık Hizmetlerinde Eşitsizlik ve Etik PDF
Sabahattin TEKİNGÜNDÜZ, Aysu KURTULDU, Türkkan IŞIK ERER 32-43
Belediye Çalışanlarının Örgütsel Sosyalleşmeye İlişkin Görüşleri: Amasya İl ve İlçe Belediyeleri Örneği PDF
Demet CANSARAN, Fatma YILMAZ 44-54
Information Technology Use Patterns and Its Relationships with Firm and Sector Characteristics PDF
Hasan BÜLBÜL, Ayşe TOPAL, Arzum BÜYÜKKEKLİK, Ömür DEMİRER 55-65
Üniversitenin Kente Olan Ekonomik, Sosyo-Kültürel ve Çevresel Etkilerine Yönelik Yerel Halk Algısı PDF
Mutlu UYGUN, Sinan METE, Fatma Zişan KARA, Haşim BAĞCI 66-85
Yusuf Has Hacip, Nizam’ül Mülk ve Koçi Bey Örneğinden Hareketle Türk Kamu Yönetiminde Türk Yönetim Mirasının İzlerini Sürmek PDF
Vildan ARMAĞAN 86-99
Kişi-Örgüt Uyumu, Nötrleştirme ve Algılanan Yönetici Desteğinin Sanal Kaytarmaya Etkisi: Ampirik Bir Çalışma PDF
Gökhan KERSE, Mesut SOYALIN, Canan Nur KARABEY 100-113
Bankacılık Sektörünün Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Türkiye Üzerine Nedensellik Analizi PDF
Ahmet TURGUT, Hacı İsa ERTAY 114-128
Üniversite Öğrencilerinin Kent Tatmini ve Bağlılık Duygularının Gelişiminde Kent Deneyimlerinin Rolü PDF
Mutlu UYGUN, Ebru GÜNER, Selçuk KILIÇ 129-152
Arama Motoru mu, Araba Motoru mu? Türkiye’de Sanayi ve Teknoloji Politikalarının Ekonomi Politiği PDF
Mehmet DİKKAYA, Yunus KUTVAL 153-167Business Source Complete  Open Archives Index  Google Scholar Index  Advanced Science Index (ASI  Open Academic Journals Index (OAJI)