ASKERİ KEYNESÇİLİK

Kürşat BİLİŞLİ

Özet


1930’lar Almanya’sı ile 1980’ler ve 2000’ler Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nde yürütülen hükümet politikalarında dile getirilen Askeri Keynesçilik, en çok yankı bulan kavramlar arasındadır. Askeri Keynesçilik; hükümetlerin, ekonomik büyümeyi yükseltmek amacıyla orduya büyük miktarlarda harcama yaptığı bir tür ekonomik politikadır. Bu kavram İngiliz ekonomist John Maynard Keynes tarafından geliştirilmiş olan Keynesyen Ekonomi’nin çok özgül bir çeşitlemesidir. Askeri Keynesçilik destekçilerine göre bu tür politikalar arz ve talep yönünden değişik etkiler yapar. Talep tarafından bakıldığında, askeri kurumun artan mal ve hizmet talepleri direkt olarak hükümet harcamaları yoluyla karşılanır. Diğer yandan bu doğrudan harcama, genel tüketici harcamalarında çarpan etkisine yol açar. Arz tarafından bakıldığında ise, ayakta duran bir ordunun devamlılığı, sivil işgücü içinde yer alan pek çok çalışanın yerini değiştirmektedir. Asker alımı, eğitim veya ustalık gibi konularda doğrudan fırsatlar sunularak yapılmaktadır. Arz kanadında ayrıca; araştırma-geliştirme (Ar-Ge) yönündeki askeri harcamaların sivil sektörlerdeki verimliliği yeni ileri-sistemler ve gelişmiş teknoloji üretme yoluyla arttırdığı sık sık tartışılmaktadır. Çalışmada ayrıca klasiklerden başlamak üzere “devlet” faktörü üzerinde durularak, devletin piyasaya bu türlü müdahalelerinin ekonomistler tarafından bir değerlendirmesi ortaya konulmuştur. Ayrıca tarih boyu Askeri Keynesçilik politikalarının, örnek gösterilen Almanya ve ABD üzerindeki etkileri tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler


Keynesyen Ekonomi; Askeri Keynesçilik; Devlet; Savunma Harcamaları

Tam Metin:

PDF

Referanslar


BAŞKÖY, Sabri, Nurhan ERKAN, Adnan DEMİR, S.Ümran GÜLLÜ, Necmi HASTÜRK, Zeynep KARBEYAZ, İbrahim OKUR, Birol ÖNDER, Hüseyin ÖZALAN, Mete SALT, Sultan SEYHAN, Cafer UZUNPINAR (2005). ABD, Çin ve Hindistan’la Yeni Dünya Düzeni ve Türkiye, Harp Akademileri Komutanlığı Basım Evi Müdürlüğü, Ankara.

BUTLER, Eamonn. (2001). Hayek, Çev.:Yusuf Ziya ÇELİKKAYA, Liberte Yayınları, Ankara.

CHOMSKY, Noam. (1993). The Pentagon System, http://www.thirdworldtraveler.com/Chomsky/PentagonSystem_Chom.html , 01.08.2010

DAĞDELEN, İlhan (2004). Liberalizasyon, İnsan Bilimleri Dergisi, Ankara. http://www.insanbilimleri.com/ojs/index.php/uib/article/viewFile/110/108 07.07.2010

FERGUSON, Thomas. From Normalcy To New Deal: Industrial Structure, Party Competition And American Public Policy In The Great Depression, http://vi.uh.edu/pages/buzzmat/DH%20articles/ferguson.pdf, 11.08.2010

GALBRAITH, J.Kenneth. (2009). Büyük Kriz 1929, Çev.:Elif Nihan AKBAŞ, Pegasus Yayınları, İstanbul.

KAFAOĞLU, A.Başer. (2000). 2000’li Yıllara Girerken Kapitalizm, İstanbul.

KESTANE, Doğan. Kamu Kesiminde İdari Kuruluşların Genel Görünümü Ve İdari Yapıda Yeni Organizasyonlar Olarak Bağımsız İdari Otoriteler (Üst Kurullar), http://portal1.sgb.gov.tr/calismalar/maliye_dergisi/yayinlar/md/md139/kestane.pdf, 11.08.2010

KEYNES, J.Maynard. (2008). Genel Teori: İstihdam, Faiz ve Paranın Genel Teorisi, Çev.:Uğur Selçuk AKALIN, Kalkedon Yayınları, İstanbul.

NITZAN, Jonathan ve BICLER, Shimshon. (2006). Cheap Wars, Montreal ve Kudüs,http://bnarchives.yorku.ca/205/02/20060809nb_cheap_wars.pdf, 14.06.2010

SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) Military Expenditure Database http://milexdata.sipri.org, 05.09.2010

WIKIPEDIA The Free Encyclopedia, Military Keynesianism, http://en.wikipedia.org/wiki/Military_Keynesianism, 10.07.2010

WIKIPEDIA Özgür Ansiklopedi, 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı, http://tr.wikipedia.org/wiki/1929_Dünya_Ekonomik_Bunalımı, 15.07.2010

WIKIPEDIA Özgür Ansiklopedi, Nazi Almanyası, http://tr.wikipedia.org/wiki/Nazi_Almanyası, 15.07.2010

YAYLA, Atilla. (2003). Liberalizm, Plato Film Yayınları, İstanbul.

YILDIRIM, Kemal; KARAMAN, Doğan; TAŞDEMİR, Murat. (2008), Makroekonomi, Seçkin Yayıncılık, Eskişehir.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.


Business Source Complete  Open Archives Index  Google Scholar Index  Advanced Science Index (ASI  Open Academic Journals Index (OAJI)