AVRUPA BİRLİĞİ’NDE İÇERDEN ÖĞRENENLERİN TİCARETİ İLE İLGİLİ HUKUKİ DÜZENLEMELER

Şebnem Meral BAKKALCI

Özet


Tam bilgilendirme ya da mükemmel bilgi, sermaye piyasalarını oluşturan en önemli birleşen olarak değerlendirilmektedir. Tam bilgilendirme, bilgiye herkesin eşit olarak ve aynı zamanda ulaşabilmesini ifade etmektedir. Bu nedenle yatırım kararlarıyla ilgili olabilecek tüm bilgilerin her bir yatırımcı tarafından ulaşılabilir olması gerekmektedir. Bilgi bir yatırımcı açısından ulaşılabilir ancak diğerleri açısından ulaşılamaz durumdaysa, bilgiye sahip olan kişinin bu bilgiye dayanarak sermaye piyasalarında haksız kazanç sağlayabilmesi mümkündür. Bu tip kamuya açıklanmamış esaslı nitelikteki bilgiler içerden öğrenenlerin bilgisi, bilgiyi alan kişi ise içerden öğrenen olarak adlandırılmaktadır. Kamuya açıklanmamış esaslı bilgiye dayanarak sermaye piyasalarında gerçekleştirilen ve diğer yatırımcıların elde edemeyecekleri bir kazanç sağlayan içerden öğrenenin eylemi ise içerden öğrenenlerin ticareti olarak nitelendirilmektedir. İçerden öğrenenlerin ticareti genel olarak, kamuya açıklanmamış esaslı bilgiye dayanarak güven, sır saklama ya da diğer türdeki yükümlülüklerin ihlaliyle gerçekleştirilen hisse senedi ticareti anlamında kullanılmaktadır. İçerden öğrenenlerin ticareti, içerden öğrenen kamuya açıklanmamış esaslı bilgiye dayanarak yatırım kararı aldığında ve bu kararı gerçekleştirdiğinde ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle içerden öğrenenlerin ticareti pek çok ülkede yasaklanmıştır.

Anahtar Kelimeler


İçerden Öğrenenlerin Ticareti; İçerden Öğrenen; Esaslı Bilgi; Sermaye Piyasaları

Tam Metin:

PDF

Referanslar


BAİNBRIDGE, Stephen. The Law and Economics of Insider Trading: A ComprehensivePrimer,Erişim:10.06.2006, http://papers.ssrn.com/paper.taf?abstract_id=261277.

BARNETT, James. (1970). Neither A Tipper Nor A Tippee Be, Houston Law Review, Vol: 8.

GÜRLESEL, Fuat; ALKİN, Kerem; UZUNOĞLU, Sadi (1997). Avrupa Sermaye Piyasaları Bütünleşme ve Türk Sermaye Piyasası, İstanbul.

HUNTER, Anne. (1989). Does Rule 10b-5 Cover Misappropriaters A Look At The United States Supreme Court’s Indecision In United States v. Carpenter, Southwestern University Law Review, Vol: 18.

LANSING, Paul ve SCHOON, Cris Alan. (1985). Rule 10b-5 And The Personal Benefit Requirement, William Mitchell Law Review, Vol: 11, Erişim: 30.07.2006,http://www.websters-online-dictionary.org/definition/insider.

MAHONEY, Paul. (Aralık 2001), The Origins of The Blue Sky Laws: A Test of Competıng Hypotheses, Unıversıty of Virginia School of Law, Law and Economıcs Research Papers Workıng Paper No: 01-11.

REH, John, InsideTrading,Erişim:01.12.2006, http://management.about.com/cs/businessethics/a/InsiderTrade702.htm

STEINBERG, Marc. (2003). Insider Trading Regulation – A Comperative Analysis, The International Lawyer, Vol. 37, No: 1.

STUTZ, Amy. (1991). A New Look At The European Economic Community Directive On Insider Trading, Vanderbilt Journal of Transnational Law, Vol: 23.

WARREN, Manning. (1991). The Regulation Of Insider Trading In The European Community, Washington And Lee Law Review, Vol: 48.

YANLI, Veliye. (2005). Sermaye Piyasası Hukuku Çerçevesinde Halka Açık Anonim Şirketler ve Kamunun Aydınlatılması, İstanbul.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.


Business Source Complete  Open Archives Index  Google Scholar Index  Advanced Science Index (ASI  Open Academic Journals Index (OAJI)