Kasım 2000 ve Şubat 2001 Ekonomik Krizlerinin Dış Ticarete Etkileri

Semra AYDOĞDU BAĞCI

Özet


Bu çalışmada, Kasım 2000 ve Şubat 2001 ekonomik krizlerinin nedenleri araştırıldı ve bu krizlerin dış ticaret sektörüne olan etkileri analiz edildi. Kasım 2000 ve Şubat 2001 ekonomik krizlerinin nedenleri içsel ve dışsal olarak ikiye ayrılmıştır. Dışsal nedenler Asya ve Rusya krizleri iken, içsel nedenler IMF ile Yapılan 17. Stand-by-Anlaşması, siyasi istikrarsızlık, bankacılık sektörünün krizlere olumsuz etkisi ve sermaye kaçışları gibi etkilerdir. Pearson korelasyon katsayısı, iki sürekli değişkenin arasındaki doğrusal ilişkinin derecesinin ölçümünde kullanılır. Pearson korelasyon katsayısı yardımıyla yurtdışı satışlarının net satışlara oranlarının yıllara göre değişimi analiz edilmiştir.1998-2003 yılları arasında Borsa İstanbul’a kayıtlı imalat sektöründe çalışan 108 firmanın ve 1998-2002 yılları arasındaki Borsa İstanbul’a kayıtlı imalat sektöründe çalışan 161 firmanın mali tablolarından alınan yurtdışı satış oranları arasındaki ilişki, pearson korelasyon katsayısı ile hesaplanmıştır. Analizin sonucunda kriz dönemi olan 2000 ve 2001 yılları arasında satış oranlarının bir önceki yıllara göre azalarak arttığı tespit edilmiştir. 2002 yılından itibaren yurtdışı satış oranları artmaya başlamıştır. 


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.


Business Source Complete  Open Archives Index  Google Scholar Index  Advanced Science Index (ASI  Open Academic Journals Index (OAJI)