Kişi-Örgüt Uyumu, Nötrleştirme ve Algılanan Yönetici Desteğinin Sanal Kaytarmaya Etkisi: Ampirik Bir Çalışma

Gökhan KERSE, Mesut SOYALIN, Canan Nur KARABEY

Özet


Bu çalışmanın amacı, çalışanların iş saatleri içerisinde örgütün bilgisayar ve internet sistemlerini kişisel amaçları için kullanmasını ifade eden sanal kaytarma olgusunu etkileyen unsurları araştırmaktır. Bu kapsamda kişi-örgüt uyumu, algılanan yönetici desteği ve nötrleştirme tekniklerini benimseme derecesinin sanal kaytarma davranışları üzerindeki etkisi incelenmektedir. Hipotezleri test etmek amacıyla bir bankanın çalışanları üzerinde tesadüfi örneklemeye dayanan bir alan araştırması yapılmış ve anket tekniğiyle veri toplanmıştır. 120 çalışandan elde edilen verilere uygulanan analizler sonucunda nötrleştirmenin ‘zararın ve sorumluluğun inkârı’ boyutunun önemsiz sanal kaytarmayı olumlu yönde etkilediği bulunmuştur. Nötrleştirmenin ‘zararın ve sorumluluğun inkârı’ ve ‘kınayanların kınanması’ boyutlarının ise ancak p= 0,10 önem düzeyinde önemli sanal kaytarmayı etkilediği belirlenmiştir. 


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.


Business Source Complete  Open Archives Index  Google Scholar Index  Advanced Science Index (ASI  Open Academic Journals Index (OAJI)