Borsa İstanbul’da İşlem Gören Yatırım Fonlarının Performanslarının Değerlendirilmesi

Hakan ALTIN

Özet


Çalışmanın temel amacı, Borsa İstanbul’da işlem gören yatırım fonlarının performanslarının değerlendirilmesidir. Çalışma dört aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada, yatırım fonlarının getirileri hesaplanmıştır. İkinci aşamada, yatırım fonlarının normalüstü getiri sağlayıp sağlayamadığı tespit edilmiştir. Üçüncü aşamada, sonuçların istatistiksel olarak anlamlılığı sınanmıştır. Dördüncü aşamada, yatırım fonları ile BIST100 endeksi arasındaki ilişkinin yönü belirlenmiştir. Sonuç olarak, Borsa İstanbul’da işlem gören 8 yatırım fonunda normalüstü getiri vardır. Normalüstü getiri sonucu istatistiksel olarak anlamlıdır. Ayrıca, BIST100 endeksi ile yatırım fonları arasında uzun dönem eş bütünleşme ilişkisi vardır. 


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.


Business Source Complete  Open Archives Index  Google Scholar Index  Advanced Science Index (ASI  Open Academic Journals Index (OAJI)