Afganistan İhtilafı ve Hindistan

Özgür ÇINARLI

Özet


Afganistan’ın Sovyetler Birliği tarafından işgal edildiği 1979 yılı ile, ABD’nin Taliban’ı devirmeye yönelik askeri operasyona başladığı 2001 yılları arasında Afganistan sürekli bir istikrarsızlık içinde, küresel ve bölgesel güçlerin mücadele alanı olagelmiştir. Hindistan da yakınındaki bu ihtilafa tepkisiz kalmamıştır. Çalışmada ihtilafın değişen aşamaları doğrultusunda Hindistan’ın Afganistan’a yönelik politikaları ele alınmaktadır. Bu doğrultuda Hindistan’ın dış politikasının temel güdüleyicilerinden olan Pakistan karşıtlığının, Hindistan’ın Afganistan’da laik veya en azından ılımlı bir yönetim oluşturma amacı doğrultusunda politika geliştirmesine neden olduğu ortaya koyulmaktadır. 


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.


Business Source Complete  Open Archives Index  Google Scholar Index  Advanced Science Index (ASI  Open Academic Journals Index (OAJI)