Belediye Çalışanlarının Örgütsel Sosyalleşmeye İlişkin Görüşleri: Amasya İl ve İlçe Belediyeleri Örneği

Demet CANSARAN, Fatma YILMAZ

Özet


Bu çalışmada belediye çalışanlarının örgütsel sosyalleşmeye ait görüşleri ele alınmaktadır. Çalışma kapsamını Amasya il ve ilçe (Merzifon, Suluova, Göynücek,  Taşova) belediyelerinde görev yapan 188 çalışan örneklemi oluşturmaktadır. Toplam 27 sorudan oluşan anket formları belediye çalışanları tarafından yanıtlandırılmıştır. Araştırmada ilk olarak konu ile ilgili literatür taraması yapılmış olup ardından çalışanların demografik özellikleri ile örgütsel sosyalleşme görüşleri SPSS paket programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Son bölümünde araştırma bulguları değerlendirilerek belediye çalışanlarının örgütsel sosyalleşmeye ilişkin görüşlerinde çeşitli sonuçlar elde edilmiştir.


Anahtar Kelimeler


Örgütsel Sosyalleşme; Belediye; Amasya

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.


Business Source Complete  Open Archives Index  Google Scholar Index  Advanced Science Index (ASI  Open Academic Journals Index (OAJI)