Avrupa Komşuluk Politikası Çerçevesinde Avrupa Birliği-Ermenistan İlişkileri

Esme ÖZDAŞLI

Özet


Ermenistan, bağımsızlığını kazandıktan sonra Rusya’ya yakın ancak Batı ile de diyalogunu sürdürmeye çalışan çok yönlü bir dış politika stratejisi benimsemiştir. Bir taraftan Rusya ile stratejik ortaklık düzeyine varan bir ilişkiye girerken diğer taraftan ise birçok Batı menşeli örgüt ve kuruluşa üye olarak Avrupa ile diyalogunu artırmaya çalışmıştır. Bu süreçte siyasi bütünleşme ve genişleme gibi iki önemli strateji geliştiren Avrupa Birliği ise bazı eski Doğu Bloku ülkelerini birliğe dâhil etmiş ve eski Sovyet ülkelerinin dâhil olduğu yakın coğrafyası ile ilişkilerin arttırılmasına yönelik girişimlerde bulunmuştur. Bu çerçevede hayata geçirilen Avrupa Komşuluk Politikası ve Doğu Ortaklığı Programı (DOP) Ermenistan ile Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin geliştirilmesinde önemli rol oynamıştır.

AB’nin Soğuk Savaş sonrası dönemde yakın coğrafyasına yönelik geliştirdiği stratejiler gerek birliğin içyapısında meydana gelen değişimlerle gerekse Sovyetler Birliği’nin yıkılması ile yeni komşulara sınır olma gibi dışsal olarak değerlendirebileceğimiz faktörlerle açıklanabilir. 7 Şubat 1992’de imzalanan Maastricht Anlaşması ile birliğin ortak bir dış politika anlayışına kavuşması yakın bölgelere yönelik girişimlerde bulunulmasını kolaylaştırırken, SSCB’nin yıkılması ile birliğin sınırının değişmesi ve yeni komşuların fırsat ve riskleriyle ortaya çıkması bu tür adımları zorunlu hale getirmiştir. 


Anahtar Kelimeler


Avrupa Birliği, Ermenistan, Güney Kafkasya, Avrupa Komşuluk Politikası, Doğu Ortaklığı Programı, Gümrük Birliği, Rusya

Tam Metin:

PDF

Referanslar


“Armenia’s Joining of the Customs Union Still Being Dragged Out”, http://vestnikkavkaza.net/news/politics/59610.html, (19.10.2014).

“Armenia to Join Russian-led Customs Union”, http://www.refworld.org/docid/525e3f30f.html, (15.10.2014).

Asker, Ali (2012). “Rusya’nın Ermenistan’da Askeri Varlığı: Hukuki ve Politik Bakış Açısı ile Bir Değerlendirme”, Ermeni Araştırmaları, 41: 93-111.

“Avrupa Birliği, Ermenistan ile Serbest Ticaret Müzakerelerini Başlatmaya Hazırlanıyor”, İktisadi Kalkınma Vakfı E-bülten, http://bulten.ikv.org.tr/?ust_id=534&id=1749, (01.09.2014).

Avrupa Birliği Doğu Ortaklığı Stratejisi (), Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı, http://www.ekonomi.gov.tr/avrupabirligi/index.cfm?sayfa=DBB15005-D8D3-8566-452022B140FE9673, (08.09.2014).

Borshchevskaya, Anna (2013). “Armenia’s Choice: Russia or The EU?”, Turkish Policy Quarterly, 12 1(12): 95-107

Desmond, Dinan (2005). Avrupa Birliği Ansiklopedisi, Çev. Hale Akay, Kitap Yayınevi, Cilt 1-2.

Dizman, Ali Osman “AB ve Ermenistan İlişkileri Türkiye-Ermenistan İlişkilerine Bir İvme Kazandırır mı?”, http://www.tepav.org.tr/upload/files/1361278417-5.AB_ve_Ermenistan_iliskileri_Turkiye_Ermenistan_Iliskilerine_Bir_Ivme_Kazandirabilir_mi.pdf, (02.10.2014)

Elnur İsmayilov, “Rusya’nın Avrasya Birliği Projesi ve Ermenistan”, Bilgesam, http://www.bilgesam.org/incele/552/-rusyanin-avrasya-birligi-projesi-ve-ermenistan/#.VFi10vmsXLs, (22.10.2014).

Eastern Partnership Community”, http://www.easternpartnership.org/programmes/country-allocations, (05.10.2014).

http://www.easternpartnership.org/content/eastern-partnership-funds, (10.10.2014).

“EU Launches Free Trade Negotiations with Armenia”, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-150_en.htm, (12.09.2014).

“Eastern Partnership”, http://eeas.europa.eu/eastern/index_en.htm, (11.10.2014).

“European Neighbourhood Policy Strategy Paper”, 12 May 2004, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52004DC0373, (01.09.2014).

“EU Says Armenia Blocked Free-Trade Deal”, http://asbarez.com/113525/eu-says-armenia-blocked-free-trade-deal/, (09.09.2014).

“EU-Armenia: About Decision to Join the Customs Union”, http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/fule/headlines/news/2013/09/20130906_en.htm, (20.09.2014).

“European Neighbourhhood Policy: EU-Egypt Joint Action Plan”, 6 March 2007, p. 2; http://www.europeanagenda.eu/_files/news/2007-03-07_12-35-44_eu-egypt_action_plan.pdf, (02.09.2014).

“Europen Union Eastern Partnership Policy”, http://eeas.europa.eu/eastern/faq/index_en.htm, (05.09.2014).

“EU-Armenia Relations: Future Developments and Prospects”, EUFOA, March 2014, s. 4; http://www.eufoa.org/uploads/FutureofEUAMRelations.pdf, (11.09.2014).

Giragosian, Richard (17 June 2013).“The Eurasian Union: A View from Armenia”, Caucasus Analytical Digest, 51:12-13.

Hatipoğlu, Esra (2013).“Yorgun AB’nin Komşularla İmtihanı: Karadeniz Bölgesi ve Avrupa Birliği”, OAKA, 16(8): 1-20.

Hovhannisyan, Mikhayel (18 December 2013).“Armenia Before and After Vilnius”, Caucasus Analytical Digest, No. 58, p. 2; http://www.css.ethz.ch/publications/pdfs/CAD-58-2-4.pdf, (10.10.2014).

Huseynov, Fuad (2001).“Avrupa Birliği-BDT Ülkeleri İlişkilerinin Hukuki Çerçevesi” , Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2(50): 247-288.

İbrahimov, Rovshan (2008). Avrupa Birliği Güney Kafkasya Devletleri İlişkileri, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara.

“Joint Decleration of the Prague Eastern Partnership Summit”, (http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/er/107589.pdf)

Karagül, Soner (2006).“Ermenistan’ın Bağımsızlık Sonrası Avrupa Birliği İle İlişkileri”, OAKA, 2(1): 128-148.

Korkmaz, Dicle (2007). Rusya Federasyonu-Avrupa Birliği İlişkilerinin Üç Temel Belge Çerçevesinde İncelenmesi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2007

Laçiner, Sedat (Bahar 2002). “Ermenistan Dış Politikası ve Belirleyici Faktörler”, Ermeni Araştırmaları, http://www.eraren.org/index.php?Lisan=tr&Page=DergiIcerik&IcerikNo=303, (18.10.2014).

Laçiner, Sedat and Kaya, İbrahim (2003). The Armenia Issue and the Jews, Turkish-Armenian National Committee and Istitute for Armenian Research, Ankara and London.

Lütem, Ömer Engin (2012). “Olaylar ve Yorumlar”, Ermeni Araştırmaları, 42: 7-46.

Lütem, Ömer Engin, (2013).“Olaylar ve Yorumlar”, Ermeni Araştırmaları, 45: 7-54.

“Nazarbayev: Armenia will Join the Customs Union without Karabakh”, http://initialcloudflare.azcontact.info/docs/2013/Politics/122400063055en.htm#.VE5SqvmsXLs, (11.10.2014).

“New Analysis: Armenia’s Choice Stirs Competition Between Moscow, EU”, http://www.rferl.org/content/armenia-russia-customs-union-eu-analysys/25095948.html, (11.09.2014).

Onur, Ayşenur (2007).“Avrupa Komşuluk Politikası”, AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

Bülteni, Sayı 7.

Öğütçü, Özge Nur “Avrupa’nın Doğu Ortaklığı Programı ve Rusya’nın artan Etkisi”, http://www.avim.org.tr/analiz/tr/--AVRUPA%E2%80%99NIN-DOGU-ORTAKLIGI-PROGRAMI-VE-RUSYA%E2%80%99NIN-ARTAN-ETKISI/3193, (06.10.2014).

“Political and Economic Relations”, Delagation of The European Union to Armenia” http://eeas.europa.eu/delegations/armenia/eu_armenia/political_relations/index_en.htm, (29.08.2014).

“Political and Economic Relations”, Delagation of The European Union to Armenia” http://eeas.europa.eu/delegations/armenia/eu_armenia/political_relations/index_en.htm, (01.09.2014).

“Putin Erivan’ı Avrupa’dan Kopardı”, http://www.trtturk.com/haber/putin-erivani-avrupadan-kopardi.html, (11.09.2014).

Shirinyan, Anahit and Ralchev, Stefan (14 November 2013) “U-turns and Ways Forward: Armenisa, the EU and Russia Beyond Vilnius Policy Brief”, Institute for Regional and Internatioan Studies.

“The Eastern Partnership: The European Union and Eastern Europe” http://eeas.europa.eu/eastern/docs/140130_eap_general_ppt_en.pdf, (01.09.2014).

“What is the European Neighbourhood Policy”, (http://eeas.europa.eu/enp/pdf/pdf/action_plans/armenia_enp_ap_final_en.pdf), (05.10.2014).

“What is the European Neighbourhood Policy”, http://eeas.europa.eu/enp/about-us/index_en.htm, (07.09.2014).

Zolyan, Mikayel, “Is Armenia Turning East”, The Foreign Policy Center, http://fpc.org.uk/articles/635, (21.09.2014).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.


Business Source Complete  Open Archives Index  Google Scholar Index  Advanced Science Index (ASI  Open Academic Journals Index (OAJI)