Avrupanın Hızla Gelişen Ekonomisi: Litvanya

Erol DEMİR

Özet


Sovyetler Birliğinin 1991 yılında dağılması ile birlikte uluslararası alanda yeni devletler ortaya çıktı. Avrupa Birliğinin genişleme süreci içinde Baltık ülkelerinin birliğe üye olması sonucu Rusya Federasyonu ile Avrupa Birliği komşu haline gelmiştir. 2004 yılında Avrupa Birliği ve NATO üyesi olan Litvanya ekonomisinin özellikle 2011 yılından itibaren hızla büyümeye başladığı görülmektedir. Kişi başına düşen gelirin hızlı yükselişi, istihdamın artması, enflasyonun kontrol altına alınması, kamu borçlarının azaltılması vb. parametreler dikkate alındığında AB'nin en canlı ve geliri yüksek ülkeleri arasında sayılabilir. Kurumsal rakamlar incelendiğinde özellikle son yıllarda kişi başına düşen milli gelir açısından Baltık Ülkeleri arasında ilk sıraları aldığı görülmektedir. Hükümet stratejisi katma değeri yüksek ürün ve hizmetler grubuna yönelik olan ülkede, özellikle biyoteknoloji sektörünün önemli bir sanayi alanı olarak öne çıktığı görülmektedir Çalışmamızda AB'ye üye Baltık Ülkeleri arasından Litvanya'nın gelişen ekonomik yapısı incelenmiştir. Konu başlıkları itibariyle; AB'ye üyelik öncesi (01 Mayıs 2004) ve sonrası ülke ekonomisinde yaşanan değişimler, kişi başına düşen gelir, istihdam, enflasyon, kamu borçları, ödemeler dengesi, sanayi ve üretim alanları, tarım vb. konular sayılabilir.


Anahtar Kelimeler


Litvanya, Ekonomi, Özelleştirme.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Antanavicius, A., Oliskeviciute-Ciceniene, S., (2014). “Lıthuanıan Economıc and Re Market Report 2014-2015” Raıdla Lejıns&Norcous.

ATO sitesi (2015): http://www.atonet.org.tr. http://195.155.145.1.

Brazauskas, A.,(1995). "Law on Privatisation of State-Owned and Municipal Property", http://www.litlex.lt/Litlex/eng/Frames/Laws/Documents/337.HTM, 15.06.2015

Eknomimio Bendradarbiavimo ir Pletros Organizacija (OECD), (2000). "Baltijos Salys Regionine Ekonomine Analize", Vilnius, Diemedzio Yayınları, s. 26.

Euromıg (2015). "Construction industry in Lithuania, advantages and perspectives", http://www.euromig.com/construction-industry-in-lithuania-advantages-and-perspectives/,10.07.2015.

Europos Komisijos Ataskaita, Komisijos Nuomone Apie Lietuvos Paraiska Narystei Europos Sajungoje, s. 16.

Economic and Social Development in Lithuania 2015/05, Lietuvos Statistikos Departamentas Statistics Lithuania, ISSN 1392-2874, Vilnius,2015

http://www.ntvmsnbc.com/news/270548.asp,25.05.2015.

Invest Lithuania (2014). "Investor Confıdence Index for Lıthuanıa 2014", http://www.investorsforum.lt/files/LIPI%20ICIL/ICIL_2014_Q2.pdf, 24.04.2015.

Invest Lithuania (2015a). “We Speak Fluent Busıness Let’s Talk Lıthuanıs”,http://albc.org.au/data/documents/2014-10-21-Lets-talk-Lithuania_General_EUR.pdf, 07.06.2015.

Invest Lithuania (2015b). "Manufacturıng Let’s Talk Lıthuanıa", www.investlithuania.com, 07.06.2015.

Invest Lithuania (2015c). "Let’s Talk Lıthuanıa We Speak Fluent Busıness", www.investlithuania.com, 07.06.2015.

Karians,D.,(2014).”Real Estate Market Overview Annual Report” Cooliers Internatıonal,Soraınen.

Klaipeda State College Faculty of Social Sciences, Jaunystes str.1 LT-91274 Klaipeda, e-mail [email protected]

Koçak İnan, “Litvanya Ülke Raporu”, Mart 2005, http//www.kosgeb.gov.tr.

Lıetuvos Bankas (2014). "Lıthuanıan Economıc Revıew", https://www.lb.lt/lithuanian_economic_review_december_2014, 28.01.2015.

Lıthuanıan Housıng Strategy (2014). "Government of the Republıc of Lıthuanıa", https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAAahUKEwjloOau2dLGAhVFXRQKHSuuBsI&url=http%3A%2F%2Fwww.am.lt%2FVI%2Fen%2FVI%2Ffiles%2F0.386991001107419000.doc&ei=6tigVeWDBMW6UavcmpAM&usg=AFQjCNE1fgp8ATNkAt4jeHVEG-95_RS3Mw&bvm=bv.97653015,d.d24, 10.11.2014.

Lıthuanıa in Figures 25 Years of Independence 2015, Lietuvos Statistikos Departamentas Statistics Lithuania, ISSN 1822-8933, Vilnius,2015

Lıtuvos Bankas (2015). "Lıtuvos Statıstıkos Departamentas Statıstıcal Release",06.01.2015.

Mınıstry of Health Of The Republıc Of Lıthuanıa(2015). "Lithuanian – Swiss Cooperation Programme" http://www.sam.lt/go.php/Lithuanian--Swiss-Cooperation-Programme482756. 10.05.2015.

Mutlu Levent, (2005), Yabancı Kişilerin Taşınmaz Mal Edinimi Yönünden Avrupa Birliği ve Türkiye, TBB Dergisi, sayı 59, s.264-309

Ober Haus Real Estate Advısors (2014). "Real Estate Market Report Baltic States CapitalsVilnius,Riga,Tallinn" http://www.ober-haus.lt/wp-content/uploads/2014/03/Ober-Haus-Market-Report-Baltic-States-2014.pdf. 10.07.2014.

Part-Financed by the European Union (2014). "Analysis of Lithuanian Construction Market", http://www.co2olbricks.eu/fileadmin/Redaktion/Dokumente/Publications/21-12_LP4.1_Analysis_of_Lithuanian_Construction_Market.pdf, 24.04.2015.

Sezer Özlenen, Fatma Unsal, (1998). Estonya-Litvanya Ülke Profilleri ve Serbest Ticaret Antlaşmaları,

İstanbul, İstanbul Ticaret Odası, Yayın No 1998-49, s. 122.

U.S. Department of State, 2014.

Vilpisauskas Ramunas, (2001). 15 Klausimu Apie Lietuvos Naryste Europos Sajungoje, Europos Komisijos Delegacija Lietuvoje, s. 13.

World Bank Group (2015). "Doing Business 2015 Going Beyond Efficiency Economy Profile 2015 Lithuania" www.worldbank.org, 06.05.2015.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.


Business Source Complete  Open Archives Index  Google Scholar Index  Advanced Science Index (ASI  Open Academic Journals Index (OAJI)