Bankalarda Müşteri Kârlılık Analizi: Bir Alan Araştırması

Rabia ÖZPEYNİRCİ, Emine KALAYCI

Özet


Geçmişten itibaren insanoğlu elindeki kıt kaynaklarla yaşamda kalmayı başarmıştır. Kısıtlı kaynak ve tecrübe ile mühendislik çözümleri üreten işletme yöneticileri, sosyal bilimler konusunda biraz daha pasif davranmaktadırlar. Fakat insanlar günümüzde iş çevresinde elinde maksimum düzeyde bulunan kaynakları nasıl değerlendireceğini henüz tam anlamıyla çözememişlerdir. Aynı zamanda işletmeler, müşteri memnuniyeti sağlayacak çeşitli programlar geliştirerek kârlılıklarını arttırmayı hedeflemektedirler. Öte yandan, müşterilerin memnuniyeti düşünülürken, müşterilerinin işletmeyi ne kadar memnun ettiği de üzerinde durulması gereken bir konudur. Bu sebeple müşterilerin işletmeye olan katkısını belirlemeye yarayan kârlılık analizi kullanılmaya başlanmıştır. Müşteri kârlılık analizinin yapılabilmesi için gerekli olan gelirlere ait bilgiler kolay şekilde elde edilirken işin zor kısmı müşteri/ürün/hizmet maliyetlerinin belirlenmesinde ortaya çıkmaktadır. İşletme yöneticileri bu aşamada daha cesur davranarak ellerindeki imkanları daha iyi değerlendirerek kârlarını, gerçekleştirdikleri her faaliyet için maksimum düzeye çıkarabilirler. Bu çalışma ile bankalarda faaliyet tabanlı maliyet sisteminin, müşteri kârlılık analizinde kullanılmasına yönelik bir uygulama amaçlanmıştır. Böylece işletmelerin dönem sonunda müşteri kârlılık analizinde elde ettikleri kâr yada zararın hangi faaliyetten kaynaklandığı görülmekte aynı zamanda, hangi ürün/hizmetin katma değer ortaya çıkarıp çıkarmadığı sonucuna ulaşılmaktadır.


Anahtar Kelimeler


Müşteri Kârlılığı, Müşteri Kârlılık Analizi, Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Sistemi

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Akgün, M. (2004). Bağımsız Denetim Firmalarında Faaliyet Tabanlı Müşteri Karlılık Analizi. Muhasebe Ve Denetime Bakış Dergisi , 29-45.

Altuğ, O. (2000). Banka İşlemleri Muhasebesi. İSTANBUL:Türkmen Yay.

Atağan, G. (2013). Müşteri Karlılığının Hesaplanmasında Müşteri Karlılık Matrisi. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (1), 250-270.

Basık, F. (2012). Rekabet Stratejisinde Maliyet Yönetimi. İstanbul: Türkmen.

Bedük, A. (2010). Karşılaştırmalı İşletme-Yönetim Terimleri Sözlüğü. Konya: Selçuk Üniversitesi Basımevi.

Büyükşalvarcı, A. (2006). Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Ve Bankalarda Bir Uygulama. Selçuk Üniversitesi Karaman İ.İ.B.F. Dergisi (10), 160-180.

Ceylan, A. K. (2001). Sermaye Piyasası Ve Menkul Değer Analizi. Bursa : Ekin Yay.

Coşkun, A. (2002-2003). Stratejik Maliyet Yönetimi Aracı Olarak Hedef Maliyetleme.Akademik Araştırmalar Dergisi. 25-34.

Çakır, G. (2007). Müşteri Karlılık Analizi Ve Bir Uygulama. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Demir, İ. (2009). Sürece Dayalı Faaliyet Tabanlı Müşteri Karlılık Analizi: Bir Eğitim Kurumunda Uygulama. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Diril, M. (2006). Yönetim Muhasebesi Alanında Yeni Bir Yükseliş: Müşteri Karlılık Analizi.Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Dergisi, 32-68.www. HYPERLINK "http://www.egegorus.com/"egegorus HYPERLINK "http://www.egegorus.com/". HYPERLINK "http://www.egegorus.com/"comadresinden 18 08.2013 tarihinde alınmıştır.

Doğan, Z. (1997). Faaliyet Esasına Dayalı Maliyetleme Sisteminin İşletmeler Açısından Önemi. Yaklaşım Dergisi , 200-232.

Dumanoğlu, S. (2005). Müşteri Kârlılık Analizi. İstanbul: Türkmen Kitabevi.

Eker, M. (2002). Genel Üretim Giderlerinin Faaliyete Dayalı Maliyet Yönetimine Göre

Dağıtımı ve Muhasebelestirilmesinde 8 nolu Ana Hesap Grubunun Kullanımı. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 243-292.

Erdoğan, N. (1995). Faaliyete Dayalı Maliyetleme. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi

Gündüz, H. (2002). Müşteri Karlılık Analizi. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 4 (3), 65-77.

Horngren, C., Foster, T., Datar, G., & ve Srikant, M. (2000). Cost Accounting A Managerial Emphasis. USA: Prentice Hall İnternational.

http://www.tbb.org.tr.

İşleyen, A. (1999). Faaliyete Dayalı Maliyet Sistemi ve Bir Hizmet İşletmesinde Uygulanması. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı. Yayımlanmamış Doktora Tezi.

Kaplan, R., ve Narayanan, V. (2001). Measuring And Managing Customer Profitability. Journal Of Cost Management , 5-15.

Kaygusuz, S., & Dokur, Ş. (2009). Maliyet Muhasebesi. Bursa: Dora Yay.

Koçyiğit Çil, S. (2006). Faaliyete Dayalı Maliyet Yönetimi ve Hastane Uygulaması. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı. Yayımlanmamış Doktora Tezi.

Kurulu, R. (2009). Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Ve Bankacılık Sektöründe Uygulaması. Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi.

Mulhern, J. (1999). Customer Profitability Analysis: Measurement, Concentration and Research Directions. Journal Of İnteractive Marketing, 13 (1), 25-40.

Niraj, R., Gupta, M., & Narasimhan, C. (2001). Customer Profitabilitiy İn A Supply Chain. Journal Of Marketing, 65 (3), 1-15.

Noone, B., & Griffin, P. (1997). Enhancing Yield Management With Customer Profitability Analysis. İnternational Journal Of Contemporary Haspitality Management , 48-60.

Pfeifer, E., Haskins, M., & Ve Conray, R. (2008). Customer Lifetime Value, Customer Profitability And The Treatment Of Acquisition Spending. Journal Of Manageral Isues , 16-23.

Pıtırak, S. (2009). Aracı Kurumlarda Müşteri Tabanlı Karlılık Analizi Ve Uygulaması. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Saban, M. ve Erdoğan N. (2010). Maliyet ve Yönetim Muhasebesi. İstanbul: Beta Yay.

Santori, P. ve Nagel, B. (2004).CustomerProfitability Analysis. Charter Consulting. www.techsol.com.

Torlak, Ö., & Altunışık, R. (2009). Pazarlama Stratejileri. İstanbul: Beta Yayınevi.

Van Raaij, E. (2005). The strategic value of customer proitability analysis. Marketing İntelligence & Planning (23), 372-381.

Yardımcıoğlu, M., ve Büyükşalvarcı, A. (2007). Bankacılık Sektörü Pratiğinde Faaliyet Tabanlı Maliyet Sistemi. Maliye Dergisi , 142-159.

Yükçü, S. (1999). Yönetim Açısından Maliyet Muhasebesi. İzmir: Cem Ofset.

Yükçü, S. (2007). Yönetim Açısından Maliyet Muhasebesi. İzmir: Birleşik Matbaacılık.

Zafer, M. R. (2003) Bankacılık Sektöründe Faaliyetlere Dayalı Maliyetlendirme Sistemi. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık Sigortacılık Anabilim Dalı. Yayımlanmamış Doktora Tezi.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.


Business Source Complete  Open Archives Index  Google Scholar Index  Advanced Science Index (ASI  Open Academic Journals Index (OAJI)