Durdurulan Faaliyetler ile İşletme Performansı İlişkisinin Belirlenmesi: Borsa İstanbul Üzerine Bir Araştırma

Osman Kürşat ONAT, Osman AKIN

Özet


İşletmeler; çeşitli dönemlerde stratejik öncelikler, büyüme, odaklanma, pazarın daralması ve diğer nedenlerle bazı faaliyetlerini sonlandırmaktadırlar. Durdurulan faaliyetler de sürdürülen faaliyetler gibi tüm ekonomik faydaları sonlanıncaya kadar işletmeye kâr/zarar getiren birimlerdir. Bu bağlamda işletmeler tarafından durdurulan faaliyetlerin raporlanması önemli bir gereklilik haline gelmiştir. Durdurulan faaliyetlerin finansal tablolarda gösterilmesi ve açıklanması Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarında zorunlu kılınmıştır. Bu çalışmada durdurulan faaliyet kavramı TMS/TFRS kapsamında açıklanarak durdurulan faaliyetler ile işletme performansı ilişkisi Borsa İstanbul’daki işletmelerde araştırılmıştır.  


Anahtar Kelimeler


Durdurulan Faaliyetler; Performans; Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları

Tam Metin:

PDF

Referanslar


APB No:30. (1973). Reporting the Results of Operations - Reporting the Effects of Disposal of a Segment of a Business, and Extraordinary, Unusual and Infrequently Occurring Events and Transactions, Norwalk, CT: U.S.A., Financial Accounting Standards Board.

Barua, A., Lin, S., & Sbaraglia, A. (2009, 11 Ocak). Earnings Management Using Discontinued Operations. Social Sciences Research Network [Çevrim-içi: http://ssrn.com/abstract=1245863], Erişim Tarihi:04.08.2015

Curtis, A., McVay, S., & Wolfe, M. (2014). An Analysis Of The Implications Of Discontinued Operations For Continuing Income. Journal of Accounting and Public Policy, 33(2), 190-201.

IFRS-5 (2013). IFRS-5 Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations. London: U.K. International Accounting Standards Board.

Munter, P. (2002). FASB: A Look at Revised Standards for Asset Impairments and Discontinued Operations. Journal of Corporate Accounting & Finance, 13(5), 67-73.

Saito, Y. (2011, 08 Mart). Managerial Decisions to Discontinue Operations and Future Firm Performance. Social Sciences Research Network, [Çevrim-içi: http://ssrn.com/abstract=1906125], Erişim Tarihi: 04.08.2015.

TFRS-5 (2006). TFRS-5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler. Ankara: Türkiye Kamu Gözetimi ve Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu.

Uzgören, N. (2012). Bilimsel Araştırmalarda Kullanılan Temel İstatistiksel Yöntemler ve SPSS Uygulamaları. Bursa: Ekin Yayınevi.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.


Business Source Complete  Open Archives Index  Google Scholar Index  Advanced Science Index (ASI  Open Academic Journals Index (OAJI)