Kişiler ve Kurullar

Aksaray Üniversitesi İİBF Adına Sahibi

 1. Prof. Dr. Nafiz TOK, Aksaray Üniversitesi, İİBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Editör

 1. Yrd. Doç. Dr. Fatma Zişan KARA, Aksaray Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü, Türkiye

Yayın Kurulu

 1. Doç. Dr. Eyüp AKIN, Aksaray Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Türkiye
 2. Doç. Dr. Kahraman KALYONCU, Aksaray Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü, Türkiye
 3. Yrd. Doç. Dr. Mehmet AKINCI, Aksaray Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü, Türkiye
 4. Yrd. Doç. Dr. Selçuk KILIÇ, Aksaray Üniversitesi, İİBF, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, Türkiye
 5. Yrd. Doç. Dr. Serap ÜRÜT KELLECİ, Aksaray Üniversitesi, İİBF, Maliye Bölümü, Türkiye
 6. Yrd. Doç. Dr. Ziya ABBAS, Aksaray Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Türkiye

Danışma Kurulu

 1. Prof. Dr. Ercan BAYAZITLI, Ankara Üniversitesi, SBF, Türkiye
 2. Prof. Dr. Ali ÇAĞLAR, Hacettepe Üniversitesi, İİBF, Türkiye
 3. Prof. Dr. Metin Kamil ERCAN, Gazi Üniversitesi, TürkiyeBusiness Source Complete  Open Archives Index  Google Scholar Index  Advanced Science Index (ASI  Open Academic Journals Index (OAJI)