Yayın Politikası

Odak ve Kapsam

Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, bilimin rehberliğinde dünyaya açılmak, içinde bulunduğu topluma ulaşabilmek, onların değişen ve gelişen taleplerine öncülük etmek için araştırmacıların özün bilimsel makalelerini uluslararası yayıncılık ilkeleri doğrultusunda yayımlamak amacını güder.
Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Aksaray Üniversitesi İİBF’nin yayın organıdır. Çeşitli konularda özgün Türkçe ve İngilizce bilimsel makalelerin yayımlandığı bir süreli yayındır. Aksaray Üniversitesi İİBF Dergisi hakemli bir dergidir ve 2009 yılından bu yana yılda iki kez Ocak ve Temmuz aylarında yayımlanır.

 

Bölüm Politikaları

Makaleler

Bu bölümde, dergimiz kuralları gereği en az iki hakemin değerlendirmesinden geçen makaleler yayımlanır.

Editörler
  • Fatma Zişan KARA
Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş
 

Değerlendirme Süreci

Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi'ne gönderilen makaleler iki hakem tarafından değerlendirilir. Hakemlerden birinin olumsuz, diğerinin olumlu görüş bildirmesi durumunda Yayın Kurulu hakem raporlarını inceleyerek makalenin işlem sürecini üçüncü bir hakeme gönderme yönünde ya da yazarına iade etme şeklinde belirler. Makalenin yayımlanabilmesi için en az iki hakemin olumlu görüş bildirmesi gerekir.

Hakemler değerlendirme sonucunu editöre gönderirken aşağıdaki adımları izlemelidir:

A) Makale Değerlendirme Sonucunu İletmek İçin Sisteme Giriş

Sisteme iki şekilde girilebilir:

1) Aksaray Üniversitesi İİBF Dergisi makalelerin değerlendirmesinde hakemlere kolaylık sağlamak bakımından tek tıkla hakem erişimi seçeneğini kullanır. Dolayısıyla dergi değerlendirme sayfasına ulaşabilmek için editör tarafından gönderilen değerlendirme istek postasının içindeki bağlantıya tıklanması yeterlidir. Bu bağlantı hakeme özel üretilmiştir ve kullanıcı adı ve şifreye gerek kalmadan doğrudan sisteme giriş yapmaya aracılık eder.

2) İsteğine bağlı olarak aşağıdaki adımlar izlenerek de sisteme giriş yapılabilir:

- http://iibfdergi.aksaray.edu.tr adresi aracılığıyla Dergi sayfasına giriniz.

- Gezinme çubuğundaki KULLANICI seçeneği aracılığı ile sisteme giriş yapınız.

- Değerlendirilmek üzere gönderilen makale adı/adları Etkin Öneri sayfasında listelenecektir. Değerlendirme sayfasına geçmek için makale adı üzerine tıklayınız.

- # Değerlendirme sayfasında öncelikle "Değerlendirilecek Başvurular" ve " Değerlendirme Zamanlaması" başlıklarına göz atınız.

- Kullanıcı adı ve şifrenizi anımsamıyorsanız KULLANICI seçeneği kısmında "Şifrenizi mi unuttunuz?" bağlantısı aracılığı ile şifrenizin gönderilmesini sağlayabilirsiniz.

B) Değerlendirme Basamakları

"Değerlendirme basamaklarını kontrol ediniz" başlığı altında sırasıyla:

1) Editörün bilgilendirilmesi ve diğer adımların aktif hale gelebilmesi için Değerlendirmeyi Yapacağım" ifadesinin yanındaki simgeye tıklayınız. Değerlendirmeyi kabul etmiyorsanız Değerlendirmeyi Yapamayacağım ifadesinin yanındaki simgeye tıklayarak otomatik olarak oluşturulacak e-mektubunu editöre gönderiniz. Değerlendirmeyi kabul ettiyseniz bundan sonraki basamakları sırasıyla izleyerek değerlendirmenizi tamamlayınız.

2) Hakem Rehberi inceleme uyarısı bilgilendirme bakımından bu adımda verilir.

3) Değerlendirilmek üzere tarafınıza sunulan makaleyi ve varsa eklerini açmak/indirmek için dosya isim/isimlerine tıklayınız. Değerlendirmenizi ekrandan yapabileceğiniz gibi bilgisayarınıza kaydederek de yapabilirsiniz. Eğer makaleyi bilgisayarınıza indirdiyseniz veya çıktısını aldıysanız, sistemden çıkış yapabilirsiniz. İncelemenizi tamamlayınca yeniden sisteme giriş yaparak kalan adımları takip ederek değerlendirmenizi tamamlayabilirsiniz.

4) Bu adımdaki ifadenin sonunda aktif hale gelecek simgeye tıklayarak, makalenin değerlendirilmesiyle ilgili görüş ve yorumlarınızı editöre iletmek üzere açılacak değerlendirme formuna yazabilirsiniz.

5) Eğer değerlendirmenizi başka bir ortamda hazırladıysanız (Ör. MS Word), dosyanızı bu seçenekteki Dosya Gönder seçeneği aracılığı ile editöre iletilmek üzere sisteme yükleyebilirsiniz.

6) Bu adımda değerlendirme sonucu editöre iletilir. Değerlendirmenizi editöre göndermek için 3. adımdaki bağlantıda verilen simgeye tıklayarak açılacak formu doldurunuz. Eğer bu forma ek olarak bir dosya yüklemek isterseniz 5. adımdaki dosya yolu seçeneğini kullanabilirsiniz. 4. adımda formu doldurduktan sonra 6. adımdaki değerlendirme seçenekleri aktif hale gelecektir. Bu aşamada makale ile ilgili kararınızı Öneri kutusundaki seçeneklerden uygun olanını seçerek editöre iletilmek üzere sisteme kaydedebilirsiniz. Değerlendirmeyi Editöre Gönder butonuna tıklayınca size sorulan "Kararınızı kaydettikten sonra bu değerlendirmede başka bir değişiklik yapamazsınız! Devam etmek istiyor musunuz?"" şeklinde onay istenecektir. Seçenek onaylanınca ekrana gelen hazır e-posta gönderme penceresi aracılığı ile sonucu editöre bildiriniz. Bu işlemin ardından sistem değerlendirme raporunu ekrana yansıtacaktır.

Hakemlerin raporları tamamlandıktan sonra yazılar, Yayın Kurulu’nun onaylaması durumunda yayıma hazır hale gelir ve kabul sırası dikkate alınarak uygun görülen sayıda yayımlanır.

 

Yayın Sıklığı

Aksaray Üniversitesi İİBF Dergisi, Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda dört kez yayımlanır. Dergiye belli bir sayı için makale kabul edilmemektedir. Yazarlar istediği zaman makalesini gönderebilir. Değerlendirme süreci tamamlanan makaleler geliş tarihi dikkate alınarak yayımlanır.

 

Açık Erişim Politikası

Açık erişimin bilginin evrensel kullanımını arttırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğuracağı düşüncesinden hareketle, Aksaray Üniversitesi İİBF Dergisi, Açık Erişim politikasını benimsemiştir. Bu doğrultuda Aksaray Üniversitesi İİBF Dergisi, yazarlardan devraldığı ve yayımladığı içerikle ilgili telif haklarından, bilimsel içeriğe evrensel Açık Erişimin (Open Access) desteklenmesi ve geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla, bilinen standartlarda kaynak olarak gösterilmesi koşuluyla, ticari kullanım amacı ve içerik değişikliği dışında kalan tüm kullanım (bağlantı verme, kopyalama, baskı alma, herhangi bir fiziksel ortamda çoğaltma ve dağıtma vb.) haklarını bedelsiz kullanıma sunmaktadır. İçeriğin ticari amaçlı kullanımı için yayınevinden yazılı izin alınması gereklidir

 

Arşivleme

Bu dergi, katılan kütüphanelerin koruma ve restorasyon amaçlı dağıtık kalıcı arşivler yaratmasına izin vermek için LOCKSS sistemi kullanmaktadır. LOCKSS sistemi konusunda daha fazla bilgi almak isterseniz.

 Business Source Complete  Open Archives Index  Google Scholar Index  Advanced Science Index (ASI  Open Academic Journals Index (OAJI)