Erken Yaşta Kazanılan Beceriler Kalıcı Oluyor

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, kampüs içerisinde bulunan Aksaray Anaokulunu ziyaret etti ve çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Aksaray Anaokulunun gerek fiziki, gerekse eğitim-öğretim anlamında özellikli bir okul olduğunu belirten Şahin, farklı yaş gruplarındaki çocukların anlama ve öğrenme düzeylerine göre gün içinde pek çok etkinlik yaptığını kaydetti. Erken yaşlardan itibaren kazandırılan kimi becerilerin kalıcı ve çocukların geleceği ile yakından ilgili olduğunu belirten Prof. Şahin, “Aksaray Anaokulunda çocuklar, yaş ve fiziki özelliklerine uygun biçimde eğitiliyor. Okulun altyapısı ve fiziki imkânları günden güne gelişiyor. Oyun odaklı yaklaşımlarla çocuklar spor, temizlik, sosyalleşme, problem çözme, okuma ve sanat gibi alanlarda eğitiliyor. Ayrıca, kendi yaşlarına uygun bir takım deneylerle çocuklar, erken yaşlarda itibaren bilimle tanışıyor” dedi.

Şahin, ziyaretinde, çocuklarla yakından ilgilendi ve onlara çeşitli hediyeler verdi. 

8992