Embriyo Transferiyle Doğan Buzağı Sayısı Üçe Yükseldi

Hayvancılıkta yüksek genetik kaliteye sahip ırklar elde ederek, et ve süt verimliliğini arttırma hedefiyle başlatılan embriyo transferi uygulamalarından iki buzağı daha dünyaya geldi.

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Veteriner Fakültesi’nin Konya Ovası Projesi Kalkınma İdaresi Başkanlığı (KOP) desteği ile uyguladığı “Simental Irkı İnek Popülasyonunun Embriyo Transferi Yöntemiyle Arttırılması” projesi devam ediyor. 2018 yılının Aralık ayında başlatılan proje uygulamalarının ardından 2019 yılının Ekim ayında ilk buzağı dünyaya gelmişti. Geçtiğimiz günlerde, Yapılcanlar Tarım İşletmesinde iki buzağının daha dünyaya geldiğini ve böylece embriyo transferi yöntemiyle elde edilen yavru sayısının üçe yükseldiğini söyleyen ASÜ Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tahir Karaşahin, “Yeni yavrular son derece sağlıklı ve olması gereken ağırlıklarda. Biz, bir yandan embriyo transferi uygulamaları yapıyor, diğer yandan yavruların gelişimini gözlemliyoruz. Projemiz başarılı şekilde ilerliyor. Şehirdeki ilk uygulama sürecinde 19 gebelik elde edildi. 2020 Haziran Ayına kadar yeni doğumların devam etmesini bekliyoruz” dedi. Proje, genetik kalitesi yüksek hayvanlardan elde edilen embriyoları farklı hayvanlara naklederek üstün ırklar elde etmeyi ve böylece et ve süt verimini arttırmayı içeriyor.

Çalışmalar, ASÜ’den Doç. Dr. Tahir Karaşahin, Dr. Öğr. Üyesi Şükrü Dursun, Dr. Öğr. Üyesi Caner Öztürk, ve Dr. Öğr. Üyesi Gaye Bulut ile Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden Prof. Dr. Hüseyin Erdem, Dr. Öğr. Üyesi Hasan Alkan ve Araştırma Görevlisi Fatma Satılmış tarafından yürütülüyor.  

7052