ASÜ’de 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Görüşüldü

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, toplumsal meselelere duyarlı, paydaşlarla etkileşim içinde olan ve bilgiyi üretime dönüştüren bir üniversite adına çalıştıklarını ifade etti.

2020-2024 Stratejik Plan Toplantısı Senato Salonu’nda gerçekleştirildi. Rektör Şahin, stratejik planın, kamu yönetimi ve kamu mali yönetimi reformları çerçevesinde üniversitelerde uygulanmakta olan stratejik yönetim sürecinin, üniversitelerin orta ve uzun vadede odaklanmak istedikleri önceliklerin belirlenmesi, bütçe hazırlama ve uygulama sürecinde mali disiplinin sağlanması gibi konuları kapsadığını belirtti.

Toplantıda, ASÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanı Nuray Öztürk, 2020-2024 dönemini kapsayan planlama hakkında yönetime sunum yaptı.

6957